Teknikföretagens teknikbok är här - uppmärksammas i SVT

Publicerad 18 oktober 2018

Sverige ligger i framkant när det gäller industriell utveckling och innovation. För att behålla den positionen måste fler få upp ögonen för hur intressant det är att jobba med teknik. Skolan spelar en avgörande när det kommer till att göra teknikämnet tillgängligt för alla elever. För att inspirera och stötta tekniklärare har Teknikföretagen tagit fram boken ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen”.

Ulrika Sultan, redaktör för "Teknik - 10 lektioner i att förändra världen". Bild på den nya teknikboken.

”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen” är ett kostnadsfritt inspirationsmaterial framtaget för årskurs 7-9. Intentionen med boken är att stötta och inspirera tekniklärare i arbetet att göra teknikundervisningen så samhällsrelevant och inkluderande som möjligt för alla elever. Med utgångspunkt i engagerande samhällsproblem har vi tagit fram 10 lektioner som visar hur teknik kan hjälpa till att skapa en bättre värld.

Den nya teknikboken är framtagen ihop med Ulrika Sultan som idag gästar SVT Morgonstudion och berättar om boken. Ulrika Sultan har en bakgrund som ämneslärare i teknik. Sedan 2016 forskar hon på flickors teknikintresse och hur de kan behålla det upp i vuxen ålder. Ulrika Sultan undervisar även på tekniklärarutbildningen vid Linköpings universitet och vid Örebros universitet. Idag är fördelningen mellan män och kvinnor i teknikbranschen ojämn, både på arbetsplatser och på utbildningar. Genom att visa en mer varierad bild av teknik och lyfta inspirerande personer inom teknikyrken kan vi stödja ett fortsatt intresse för teknik bland flera.

De medverkande profilerna som porträtteras i boken är speciellt utvalda. Fler av företagen som medverkar är medlemmar i Teknikföretagen såsom Husqvarna, Scania, Permobil och Volvo.

Teknikföretagen jobbar med att påverka grundskolan och teknikämnets förutsättningar på flera sätt, bland annat genom att: 

  • Synliggöra teknikämnet och stärka dess status. Förra året fick vi tillfälle att fira när det fastslogs att ämnet ska ha 200 egna timmar i timplanen.
  • Jobbar för att fler ska välja teknikläraryrket. 
  • Stötta och inspirera tekniklärarna i deras undervisning så att fler elever behåller sitt teknikintresse genom skolåren. När Skolinspektionen granskade teknikundervisningen häromåret framkom det att bristen på relevans är en av de största utmaningarna. Eleverna ansåg helt enkelt inte att den undervisning de fick var relevant, och därmed inte tillräckligt intressant.

Elin Östblom, ungdomskommunikatör, och Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning, står bakom boken ihop med Ulrika Sultan.
Elin Östblom, ungdomskommunikatör Teknikföretagen, och Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning Teknikföretagen, står bakom boken ihop med Ulrika Sultan.