Teknikföretagen välkomnar AI-satsning

Publicerad 16 maj 2018

- Den svenska industrin välkomnar regeringens satsning på artificiell intelligens, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen.

Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen.

Regeringens initiativ kommer inom ramen för det man kallar ”Nationell inriktning för artificiell intelligens”. Där pekas flera områden ut som bör åtgärdas för att Sverige ska hänga med i den tekniska utvecklingen. Men där bristen på kompetens anses vara det största hotet.

Regeringen föreslår därför programmeringskurser i grundskolan och nya inriktningar på gymnasienivå. Men också förändringar på universitetsnivå, där det ska bli enklare att fort- och vidareutbilda yrkesverksamma.

- Det är precis vad vi har efterfrågat. Omställningen till AI och nya teknologier kräver en kompetensomställning, förklarar Klas Wåhlberg som gärna ser mer av kortare utbildningar, inte minst interaktiva utbildningar som möjliggör distansstudier.