Teknikföretagen förutspår teknikbranschens framtid på Elmia Subcontractor

Publicerad 25 oktober 2018

Vart är teknikbranschen på väg, nu när tillväxttoppen i högkonjunkturen ligger bakom oss? Det svarar Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall på under seminariet For Subcontractor eyes only på årets Elmia Subcontractor.

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.

Den 13–16 november är det dags för Elmia Subcontractor, norra Europas ledande leverantörsmässa i Jönköping. Teknikföretagen är som vanligt på plats och i år deltar chefekonom Mats Kinnwall i seminariet For Subcontractor eyes only. Temat är ”fyra träffsäkra perspektiv på svensk leverantörsindustris förutsättningar i mördande global konkurrens” och övriga deltagare: Stefan Ytterborn (grundare av Cake), Niklas Broberg (VP & Site Manager på Husqvarna) och Erik Wallin (chefredaktör för Affärsvärlden).

– Jag kommer att prata om hur jag ser på konjunkturutsikterna i Sverige och världen och vad den sedan har för implikationer för teknikindustrin, säger Mats Kinnwall.

Efter en mångfacetterad karriär inom svensk basindustri, Sveriges kommuner och landsting och finansvärlden tillträdde han som chefekonom på Teknikföretagen i mars. Som makroekonom och konjunkturbedömare har han identifierat en period av stark ekonomisk tillväxt, som gynnat Teknikföretagens olika branscher.

– Frågan är vart vi är på väg nu, och Teknikföretagens perspektiv är att tillväxttoppen i den här högkonjunkturen är lite bakom oss. Vi ser nu en avmattning som kommer att få konsekvenser, både för Sverige och teknikindustrin, säger han.

For Subcontractor eyes only

Vad: Seminarium om svensk leverantörsindustris förutsättningar i en global konkurrens.
Deltagare: Mats Kinnwall (chefekonom på Teknikföretagen), Stefan Ytterborn (grundare av Cake), Niklas Broberg (VP & Site Manager på Husqvarna) och Erik Wallin (chefredaktör för Affärsvärlden). 
Var: Elmia Subcontractor i Jönköping.
När: 13 november, klockan 11.00–11.40.

Här hittar du samtliga utställare på Elmia Subcontractor 2018.