Teknikföretagen anger kursen för den globala energipolitiken

Publicerad 25 maj 2018

Clean Energy Ministerial och Mission Innovation är två globala energipolitiska initiativ som nyligen har samlat 30 länder från hela världen i Malmö och Köpenhamn. I samband med det har Teknikföretagen levererat rekommendationer till den politiska processen efter att ha samlat städer och industrier för ett samtal om investeringar, innovation och global spridning av moderna lösningar inom stadsutveckling.

Skiss från Teknikföretagens seminarium under Nordic Clean Energy Week.

Under rubriken ”Achieving Smart Investments for Smart Solutions” samlade Teknikföretagen representanter för Vaasa i Finland, Uppsala i Sverige, Confederation of Indian Industries, Siemens och Sweco för att tillsammans utforska möjligheterna för städer och industri att tillsammans arbeta för hållbar stadsutveckling och global spridning av teknik.

De huvudsakliga rekommendationerna som blev slutresultatet, och direkt kunde lämnas till den politiska processen var:

  • Motverka handelshinder och vitalisera internationell standardisering för ökad teknikspridning.
  • Utveckla användningen av offentlig upphandling för att driva innovation och hållbara investeringar.
  • Uppmuntra utvecklingen mot att integrera städernas olika infrastruktursystem (energi, transport, avfallshantering mm) till en helhet.

I samtalet märktes särskilt den vilja som finns på stadnivå för att driva utvecklingen av ett hållbart samhälle och minskade utsläpp av koldioxid. Samtidigt konstaterades att samverkan mellan stad och industri är nödvändig, och att vissa styrmedel på nationell nivå också måste utvecklas. Inte minst i samband med att olika delsystem nu i hög grad börjar integreras för att effektivisera resursanvändningen.

Även om utgångspunkterna i form av både investeringsbehov och problemområden såklart skiljer sig åt en hel del mellan städer i Norden och i Indien kunde deltagarna enas om att samverkan både lokalt mellan industri och det offenliga, och globalt med de stora företagens erfarenheter som bas måste öka. För det krävs en fortsatt global dialog och utvecklade möjligheter för handelsrelationer mellan olika delar av världen.

Teknikföretagen kommer att fortsätta driva de här frågorna och utveckla de rekommendationer som lämnades både i det nationella påverkansarbetet, inom EU-samarbetet och i särskild ordning även i ett nordiskt sammanhang. Parallellt drivs samarbetet med vår indiska motsvarighet CII vidare, i syfte att sprida svensk teknik till Indiens utveckling av 100 hållbara städer.

För mer infomation, kontakta gärna:

Pär Hermerén, Klimat & energi, par.hermeren@teknikforetagen.se

Ann-Sofi Gaverstedt, Hållbarhetsfrågor, export och smarta städer, ann-sofi.gaverstedt@teknikforetagen.se