TeknikföreDagen 2018 - Pionjärer i en framtida värld

Publicerad 26 mars 2018

Svenska teknikföretag är pionjärer i en framtida värld. Det har de varit sedan den industriella revolutionen slog igenom i Sverige. Teknikföretag är unika vad det gäller kunskapsinnehåll och innovationstakt. Med en omvärld i ständig förändring är förmågan att skifta från gammalt till nytt den tradition som varit vinnande.