Sverige måste jobba på sitt varumärke

Publicerad 6 juli 2018

Sverige är inte lika attraktivt att investera i som för bara några år sedan. Varför det är så, och hur vi ska vända trenden, var några frågor som politiker och industriföretag diskuterade under seminariet "Hur attraherar Sverige de bästa utländska investeringarna?" i Almedalen.


Kompetens och innovation har länge varit kännetecknande för svenskt näringsliv. Men det finns tecken på att vi blir allt mindre intressanta att investera i för utländska företag. Regeringen presenterade en rapport i juli 2018 som granskat marknadsföringen av Sverige som investeringsmottagarland. Utredare Jan Larsson, som skrivit rapporten, lyfter några viktiga frågor som politik och näringsliv bör ta tag i tillsammans.

- Sviktande förtroende för vår FoU, svårigheten med att ta sig in på bostadsmarknaden, och att utländska företag upplever att det saknas en långsiktighet i de politiska besluten är till vår nackdel.

- Vi måste också bli bättre på att strategiskt blicka framåt och definiera hur vi som varumärke ska se ut på 3-5 års sikt, säger han.

Han menar att bilden av Sverige måste byggas gemensamt.

- Jag ser framför mig ett Rosling-perspektiv där vi bygger Sverige med positiva framtidsbilder. Sedan gäller det att få omvärlden att berätta vidare de goda historierna, säger han.

Under seminariet deltog flera personer från politiken och industrin. Företrädare från Siemens och Scania menade att politikerna måste underlätta för företag att anställa, och skapa fler möjligheter både inom bostadspolitiken och via arbetsgivarreformer. I dag är det inte lockande för utländska kompetenta nyckelpersoner att flytta hit med de höga skatter som vi har.

Att säkerställa att vi har rätt kompetens ställer också krav på att utbildningssystemet utvecklas i samma takt som tekniken. Det gäller från gymnasienivå upp på högskolan. I Finspång har Siemens gått samman med kommunen och det lokala näringslivet och startat ett industrigymnasium. På så sätt introduceras ortens unga tidigt till hur det är att arbeta inom industrin och med teknik.

- Där det finns lokala förutsättningar för teknologisprång är där det händer. Vi måste få alla företag på en ort att vara med på digitaliserings- och automatiseringståget, kommenterar Emanuel Badehi Kullander, ansvarig för handelspolitiska frågor på Teknikföretagen.

- Finspångsmentaliteten borde växa till att bli en nationell mentalitet. Samarbete är nyckeln till framgång, säger han.