Sverige: Avmattning i bygg- och tillverkningsindustrin

Publicerad 5 juni 2018 Kontaktperson: Mats Kinnwall

Dagens dataskörd från SCB bekräftar bilden av en svensk ekonomi som fortfarande växer på i god takt. Näringslivets produktion växte på årsbasis med 3,3 procent i april vilket innebar en viss acceleration jämfört med mars. Samtidigt har det börjat dyka upp vissa svaghetstecken inte bara i byggindustrin - där produktionen på årsbasis föll med 4,3 procent i april - utan även i tillverkningsindustrin. I detta sammanhang hänvisas till SCB:s produktionsvärdesindex och inte industriproduktionsindex.

Industriproduktionen steg fortfarande med anständiga 3,6 procent i årstakt men produktionen föll hela 2 procent från mars. Visserligen är industriproduktionen en volatil serie och enskilda månadsnoteringar måste tas med reservation. De stora kasten mellan mars och april kan mycket väl spegla SCB:s svårigheter att hantera påsken. Jämför vi med tillväxttalen på 1-1,5 procent per månad under förra hösten/vintern är dock avmattningen påtaglig under inledningen av 2018.

Man kan även notera att Konjunkturinstitutets (KI:s) konfidensindikator, som fungerat bättre som indikator för tillverkningsindustrin än för BNP, också har tenderat att överskatta produktionstillväxten inom industrin på sistone. Även barometern hoppar omkring en hel del men den bästa gissningen är att vi nu har de extremt höga nivåerna bakom oss. Som Teknikföretagen tidigare noterat (se t ex konjunkturrapporten i maj) tyder mycket på att den hetaste fasen av denna konjunktur nu har passerats och att de globala tillväxttalen gradvis kommer att avta. Detta talar i sin tur för en fortsatt betydligt måttligare tillväxt inom svensk industrin jämfört med 2017.

Även för teknikindustrins branscher var slagen mycket stora mellan mars och april och enskilda månadsnoteringar kan inte tas på fullt allvar. Vi räknar med fortsatt hyfsad tillväxt i årstakt under resten av året, inte minst tack vare en starkt avslutning 2017, men gradvis betydligt lägre månadstakt. Återstår att se om 2019 kan bli det ”mjuklandningsår” som vi hittills har räknat med.

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen