Starkare EU-budget stärker industrins konkurrenskraft

Publicerad 1 oktober 2018 Kontaktperson: Charlotte Andersdotter

Den nästkommande budgetperioden, 2021-2027, för EU är under förhandling, vilket är en viktig process för EU:s prioriteringar. Företrädare för teknikindustrin samlades den 26 september för att diskutera hur den europeiska långtidsbudgeten kan stödja industrins konkurrenskraft. Teknikföretagen deltog i debatten och anser att budgeten har en central roll för en progressiv industriell strategi som främjar global konkurrenskraft, hållbar tillväxt, innovationer och investeringar i Europa.

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, och huvudtalare Günther Oettinger, EU-kommissionär. Foto: Orgalime - The European Technology Industries (Flickr).

Samtalet anordnades av Orgalime, The European Technology Industries, och EFM, European Forum for Manufacturing, och tog plats i Europaparlamentet. Deltog gjorde bland annat Hans Olofsson från Scania, Urban Wass från AB Volvo, Eddy Roelants från Siemens och Günther Oettinger som är EU-kommissionär och ansvarig för EU:s budget. Bland de deltagande fanns en enighet om att en starkare EU-budget med mer investeringar i forskning, innovation och högteknologiska infrastrukturer kommer att stärka Europas konkurrenskraft och ger industrin förutsättningar att lösa samhällsutmaningar.

Under debatten underströk Hans Olofsson, Scania, att det är viktigt att EU fortsätter att främja högteknologi. Moderna högteknologiska infrastrukturer är avgörande, inte minst för att lyckas med elektrifiering. Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, höll samma linje i sitt anförande.

- Vi behöver stärka våra innovations- och industriekosystem, sa Klas Wåhlberg. Utan en stark och konkurrenskraftig industri i Europa blir det svårt att lösa de globala utmaningarna. För att modernisera industrin och öka produktiviteten krävs det att vi i Europa fortsätter investera i digitalisering, infrastruktur och framtidens teknik.

Charlotte Andersdotter som arbetar för Teknikföretagen i Bryssel deltog under debatten.

- Debatten var viktig och rätt i tiden inför nästkommande budgetperiod. Det är centralt att teknikindustrins företrädare är tydliga med vad som krävs för en hållbar och konkurrenskraftig industri i Europa. Det är därför glädjande att det fanns en samstämmighet under samtalen även från politiskt håll, menar Charlotte Andersdotter.

Den stora utmaningen i nästa steg är att få medlemsstaterna att komma överens om att öka EU:s gemsamma investeringar så att det gynnar industrins konkurrenskraft. För att citera Kommissionär Oettinger; ”Inget företag eller medlemsstat har ensamt de finansiella resurserna att ta ledningen i den globala konkurrenskraften- men som ett europeiskt team kan vi konkurera”.