Stark konjunktur innebar ökad teknikhandel under 2017

Publicerad 12 april 2018 Kontaktperson: Robert Tenselius

Teknikvaror till ett värde av 603 miljarder SEK exporterades från Sverige under 2017, vilket är en ökning med nästan 9 procent från året innan. Importen ökade med drygt 8 procent i värde. Därmed förbättrades handelsbalansen för teknikvaror något och uppgick till plus 4 miljarder SEK under året.


Motorfordonsexporten utvecklades mycket positivt under 2017. Den ökade med 19 procent jämfört med året innan. Även exporten av maskiner, elektrisk utrusning och metallvaror utvecklades starkt. Samtidigt utvecklades exporten av tele-, elektronikprodukter och instrument svagt – med en marginellt negativ förändringstakt jämfört med året innan.

Merparten av den svenska teknikhandeln sker med Europa. Under 2017 gick hela 67 procent av exporten dit. I värde uppgick teknikexporten till Europa till 399 miljarder SEK. I dessa siffror ingår förutom EU och EFTA även andra europeiska länder, däribland Ryssland och Turkiet.

Norge, USA och Tyskland är de tre största enskilda exportmarknaderna för teknikvaror från Sverige.