Säkrare användning av kemikalier med hjälp av Reach

Publicerad 26 september 2018 Kontaktperson: Malin Nilsson

Under november bjuder Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter in till ett arbetsmiljöseminarium på temat ”Säkrare användning av kemikalier med hjälp av Reach”. Teknikföretagen har deltagit i planeringen av seminariet.

Arbetsmiljöseminarium.


Seminariet kommer att genomföras vid fyra tillfällen:

Göteborg - 8 november
Stockholm - 13 november
Umeå - 15 november
Hässleholm  - 29 november

Vid seminariet förklaras hur arbetsmiljölagstiftning och Reach hänger ihop och hur Reach kan bidra till ett bättre arbetsmiljöarbete vad gäller kemikaliehanteringen. Seminariet riktar sig till arbetsmiljö-/kemikalieansvariga på företag med en något större kemikaliehantering.

Läs mer och anmäl dig här.

För frågor, kontakta:

Malin Nilsson, Teknikföretagen, malin.nilsson@teknikforetagen.se