Så tycker näringslivet om regeringens exportstrategi

Publicerad 9 mars 2018

För två år sedan presenterade regeringens sin exportstrategi för Sverige, något som efterfrågats och välkomnades av näringslivet. Sedan dess har Teknikföretagen tillsammans med näringslivet varit aktiva i dialogen med regeringen kring genomförandet av strategin.


I november 2017 bjöd Svenskt Näringsliv, Almega och Teknikföretagen in till en exportstrategidag för att diskutera hur strategin har mött företagens behov för ett sammanhållet offentligt främjande i syfte att internationalisera svenska företag.

Företagsföreträdare, näringslivsorganisationer, handläggare från regeringskansliet och berörda myndigheter diskuterade och kom med konstruktiva förslag och synpunkter till genomförandet av strategin. Nu går det att ta del av en rapport, som är en sammanfattning av tidigare kommentarer samt ett sammandrag av det som framkom under Näringslivets Exportstrategidag.