Så ser industrins kompetensbehov ut - län för län

Publicerad 6 april 2018

Inom industrin finns det stora möjligheter att hitta ett attraktivt arbete. Bristen på duktiga medarbetare är till och med så omfattande att många företag nu hämmas i sin utveckling och går miste om order. En ny rapport från Teknikföretagen, Vinna eller försvinna, som presenterades härom veckan har kartlagt teknikindustrins samlade behov av kompetens. Nu finns nedbruten statistik på länsnivå.


Det är goda möjligheter till jobb för personer med industriteknisk utbildning, exempelvis till yrken som CNC-operatör med ansvar för datorstyrda maskiner, automationstekniker, underhållstekniker och robotprogrammerare. Det är också stark efterfrågan på ingenjörer för att klara en hög utvecklingstakt och allt mer mjukvara.

Men behoven varierar från län till län. Nu finns nedbruten statistik om kompetensbehoven på länsnivå. Genom att välja ett län i kartan nedan visas statistik för yrkesarbetare och ingenjörer. Välj område att fördjupa dig kring och om du vill se statistik för rekryteringsläget idag eller för bedömd efterfrågan framåt.

Här kan du undersöka industrins kompetensbehov per län.

Om undersökningen

Teknikföretagens undersökning "Vinna eller försvinna" bygger på svar från 700 medlemsföretag runt om i hela landet. I undersökningen ingår både små, medelstora och stora företag. Undersökningen som ligger till grund för rapporten ”Vinna eller försvinna - kompetensbehov, utmaningar och strategier i teknikföretag” visar kompetensbehoven idag och framåt, hur begrepp och trender som automatisering påverkar företagens behov och vilka konsekvenser det blir för företagen och Sverige när kompetensförsörjningen inte kan säkras.