Så får vi företag att starta, växa och investera i Sverige

Publicerad 3 maj 2018

Svensk industri har i över ett sekel skapat arbetstillfällen och tillväxt i landet och betalar genom sin export en stor del av vår gemensamma välfärd. Men framgång i dag betyder inte automatiskt framgång i morgon. För att vässa svensk industri i den allt hårdare globala konkurrensen behövs det långsiktiga satsningar och ett brett politiskt engagemang inom allt från kompetensförsörjning och arbetsmarknadsinsatser, till forskning, innovation och handel.


För att fortsätta vara framgångsrika behöver vi i Sverige skapa bästa möjliga villkor för teknikföretag som vill utveckla ännu bättre produkter och tjänster och effektivare produktionsprocesser i en allt mer digitaliserad värld. Det handlar till exempel om att Sverige har kompetens och forskning i världsklass.

Det handlar också om en väl fungerande handel på en global marknad. Det handlar också om en väl fungerande handel på en global marknad. Svenska företag har dessutom de bästa möjligheter att bidra till att lösa många av de globala samhällsutmaningarna. Därför är en hållbar industri som levererar hållbara lösningar en möjlighet för Sverige som nation. Som grund behöver vi alltid ha goda förutsättningar för global konkurrenskraft där ekonomiska villkor har stor betydelse för Sveriges attraktivitet för investeringar och företagande samt att en väl fungerande arbetsmarknad står i centrum.

Sveriges tradition av innovationsförmåga och samverkan ger goda förutsättningar att anta många av de globala utmaningarna. Men för att stärka konkurrenskraften och göra Sverige mer attraktivt för nya investeringar, krävs ett helhetsperspektiv samt en bättre samordning mellan olika politikområden.

I ”En konkurrenskraftig industripoIitik för Sverige” ger vi ett helhetsperspektiv på de åtgärder som företag, regering och riksdag behöver ta för att vässa svensk industri i den globala konkurrensen. Det handlar om förslag för att få företag att starta, växa och investera i Sverige. Läs dem här.