Nya regler i socialförsäkringsbalken

Publicerad 9 augusti 2018

Från och med den 1 juli i år har det införts en skyldighet för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete om en arbetstagare kan antas komma vara sjukskriven i mer än 60 dagar. Rehabiliteringsplanen ska upprättas senast dag 30 i sjukperioden. Planen för återgång i arbete ska kontinuerligt följas upp och anpassas av arbetsgivaren.

Nya regler i socialförsäkringsbalken


Planen ska främst vara ett stöd för arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen. Den ska underlätta och påskynda arbetstagarens återgång i arbete. Därför är det viktigt att planen, i den utsträckning som det är möjligt, upprättas i samråd med arbetstagaren. Arbetstagaren har en skyldighet att aktivt medverka i sin rehabilitering.

Läs mer om regeländringen under Arbetsgivarguiden. Där hittar du bland annat förslag på hur planen kan utformas och information om när en plan inte behöver tas fram. Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen. Om du inte har ett webbkonto skapar du ett här.

Välj länk efter avtalsområde

Regeländringar i socialförsäkringen från och med 1 juli (Teknikavtalen)

Regeländringar i socialförsäkringen från och med 1 juli (Tekniktjänsteavtalen)