Ny lag om företagshemligheter

Publicerad 14 augusti 2018

Sedan den 1 juli 2018 gäller en ny lag om företagshemligheter. Bakgrunden till att en ny lag införts är ett EU-direktiv på området. I relation till arbetstagare i företaget innebär den nya lagen inga större förändringar mot vad som tidigare gällt. Som tidigare innebär det att det är förbjudet för arbetstagare och före detta arbetstagare att på olika sätt utan lov hantera arbetsgivarens företagshemligheter. Den som bryter mot lagen kan göra sig skyldig till brott och kan drabbas av skadeståndsansvar. En nyhet är att det nu ska vara lättare att få tillstånd ett så kallat vitesförbud, det vill säga ett beslut från domstol om att den som bryter mot lagen ska sluta med detta och annars betala vite (en sorts böter).

Företagshemligheter.


Läs mer om företagshemligheter i vår skrift som du hittar i Arbetsgivarguiden. Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen. Om du inte har ett webbkonto skapar du ett här.

Välj länk efter avtalsområde

Företagshemligheter (Teknikavtalen)

Företagshemligheter (Tekniktjänsteavtalen)

Företagshemligheter (Serviceavtal)