Ny bok om uppsägning på grund av arbetsbrist

Publicerad 20 december 2018

Vad bör arbetsgivare tänka på när en arbetsbristsituation blir aktuell, vilka regler gäller och hur gör man? Det svarar Teknikföretagen på i den nya boken om uppsägning på grund av arbetsbrist.


Boken vänder sig till Teknikföretagens medlemsföretag, särskilt till de som arbetar med personalfrågor.

- Vi har skrivit boken för att stötta medlemmarna och underlätta arbetsbristuppsägningar. Genom att vara väl förberedd och göra rätt från början kan långa processer och tvister undvikas, säger Charlotta Sundin, jurist på Teknikföretagen.

Arbetsbrist är ett rättsligt begrepp som gäller alla fall där uppsägning från arbetsgivarens sida beror på något annat än personliga skäl.

- Handledningen är omfattande och behandlar bland annat frågor som hur arbetsgivaren avgör vilka som ska sägas upp, vad som gäller för att en turordningsöverenskommelse ska vara giltig och hur uppsägningar till slut genomförs på ett korrekt sätt, berättar Charlotta Sundin och avslutar:

- Det är viktigt att betona att det är arbetsgivaren som avgör om verksamhet överhuvudtaget ska bedrivas och i så fall vilken verksamhet företaget vill bedriva och hur. Det är arbetsgivaren som bedömer vilket behov av arbetskraft som finns och hur detta ska tillgodoses.

Boken avslutas med en checklista, intressanta rättsfall, lagtextutdrag och sammanställning av användbara länkar.

"Uppsägning på grund av arbetsbrist - en praktisk handledning" kan beställas från Lamanica Logistikservice. Du kan också ladda ner boken i Arbetsgivarguiden, men måste vara inloggad på medlemssidorna för att ta del av informationen. Om du inte har ett webbkonto skapar du ett här.

Välj länk efter avtalsområde

Uppsägning på grund av arbetsbrist (Teknikavtalen)
Uppsägning på grund av arbetsbrist (Tekniktjänsteavtalen)