Möte med EU- och handelsminister Ann Linde om konfliktmineraler

Publicerad 18 juni 2018

Den 23 maj träffade Teknikföretagen och representanter från medlemsföretag EU- och handelsminister Ann Linde för att diskutera genomförandet av EU:s konfliktmineralförordning. En förordning som Teknikföretagen välkomnar som ett medel för att bryta kopplingen mellan mineralutvinning och brott mot mänskliga rättigheter i konfliktdrabbade regioner. EU-kommissionen, representanter från UD och andra berörda myndigheter medverkade också.

Konfliktmineraler

Foto: Jeppe Schilder, PMU/Diakonia

Syftet med mötet var att informera ansvariga för konfliktmineraler i berörda organisationer och företag om Konfliktmineralförordningen (EU) 2017/821. Under mötet berättade Ann Linde att förordningen efter många års arbete antogs i maj 2017, men ikraftträdandet dröjer till 2021. Ambitionen med förordningen är att EU inte ska vara en möjlig marknad för konfliktmineraler.

Minister Linde pekade på OECD och deras årliga forum för ansvarsfull mineralutvinning som värdefulla källor till information. Det är en av de viktigaste mötesplatserna för att ta del av den senaste utvecklingen och för att delta i det internationella kunskapsutbytet med de ledande aktörerna. Under konferensen i år var bland annat kobolt uppe till diskussion. Linde menar att frågor som ansvar är komplicerade när det rör sig om långa och invecklade värdekedjor.

Härnäst planeras riktad information till en bredare krets av aktörer, om bland annat OECD:s riktlinjer för tillbörlig aktsamhet. En viktig del när arbetet kommit igång inom EU är att sprida information om hur arbetet går vidare med en förteckning över schyssta smältverk och den frivilliga databasen för rapportering av företags arbete med konfliktmineraler.