Lönekartläggning - ny partsgemensam broschyr

Publicerad 13 juni 2018

Arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor för de anställda. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Nu finns den nya partsgemensamma broschyren "Lönekartläggning - Hur kartläggning och analys av löner och andra anställningsvillkor enligt diskrimineringslagen kan genomföras på företaget" tillgänglig för våra medlemsföretag.


Broschyren kan du ladda ner under Arbetsgivarguiden. Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av den. Om du inte har ett webbkonto skapar du ett här. 

Välj länk efter avtalsområde

Lönekartläggning - Hur kartläggning och analys av löner och andra anställningsvillkor enligt diskrimineringslagen kan genomföras på företaget (Teknikavtalen)

Lönekartläggning - Hur kartläggning och analys av löner och andra anställningsvillkor enligt diskrimineringslagen kan genomföras på företaget (Tekniktjänsteavtalen)