Livslångt lärande ett måste för att lösa ingenjörsbrist

Publicerad 13 december 2018 Kontaktperson: Frida Andersson

Ingenjörsbristen är fortsatt hög. Det visar Teknikföretagens senaste konjunkturbarometer där 42 procent av företagen rapporterar brist på ingenjörer. För att möta kompetensbehovet är det nödvändigt att utveckla medarbetarnas kompetens. Alla yrkesverksamma behöver löpande kompetensutveckling för att hålla sig uppdaterade med den snabba teknikutvecklingen och den strukturomvandling som sker inom industrin, därför måste Sverige ha ett fungerande system för vidareutbildning och kompetensutveckling.

Frida Andersson, expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen.

- För att komma till rätta med kompetensbristen är kompetensutveckling ett måste. Det är inte möjligt att lösa problemet med enbart nya rekryteringar. Industrin behöver välutbildade medarbetare med ständig och återkommande kompetensutveckling. Annars riskerar företagen att tappa i konkurrenskraft, säger Frida Andersson som är expert inom kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Idag saknas dock systemlösningar för fortbildning av industrins anställda. Lärosätena har ett otydligt uppdrag och får inga riktade medel för kompetensutvecklingskurser och har i regel små möjligheter att erbjuda yrkesverksamma relevant kompetensutveckling. Resultatet har blivit att högskolorna ofta prioriterar ned fristående kurser.

- Högskolan bör ta en större roll när det gäller vidareutbildning. Det offentliga utbildningssystemet behöver anpassas till de redan yrkesverksamma. Utbildningarnas längd, studietakt och distributionsform är viktiga förutsättningar. I dag är utbudet av kortare kurser och program som ges på kvällstid och distans tyvärr undermåligt, berättar Frida Andersson.

De som studerar på kvälls- och distanskurser tar generellt sett färre poäng per termin än studenter som till exempel läser på heltid. Det är en del av problematiken. 

- Att en stor del av lärosätets ersättning är knuten till poängproduktionen ger svaga incitament för att erbjuda enstaka kurser. Det är ett tecken på att resurstilldelningssystemet inte fungerar, menar Frida Andersson och avslutar:

- Kompetensbristen är brådskande. Rätt kompetens är avgörande för våra medlemsföretags konkurrenskraft och förmåga att ställa om till nya teknologier och affärsmodeller.

Teknikföretagens förslag för ett utbildningssystem som främjar livslångt lärande

  • Ge uppdrag och finansiering till högskolan att jobba med vidareutbildning. Inte bara uppdragsutbildning, utan också större utbud av enstaka kurser för yrkesverksamma.
  • Skapa ekonomiska förutsättningar och incitament för lärosäten  att tillhandahålla utbildningar som är anpassade efter yrkesverksammas behov.
  • Utbudet av utbildningar som är tillgängliga och relevanta för yrkesverksamma bör öka i högskolan.
  • Inför en satsning på modul- och nätbaserad kompetensutveckling som kan omfatta samtliga lärosäten.
  • Skapa ekonomiska förutsättningar och incitament för lärosäten och utbildningsanordnare att genomföra och informera om bedömning av reell kompetens.