”Las ger anställda en falsk trygghet”

Publicerad 18 april 2018

Den falska tryggheten i anställningen ska ersättas med verklig trygghet på arbetsmarknaden. Det skriver Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, idag i SvD Näringsliv debatt i samband med att Teknikföretagen anordnar seminariet "Förändra eller försvara - Årets viktigaste seminarium om LAS".

Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen, under paneldebatten "Vad vill arbetsmarknadens parter?" på seminariet "Förändra eller försvara - Årets viktigaste seminarium om LAS".

"Lagen om anställningsskydd (las) utformades 1974 för att lösa de problem som ansågs finnas på 1960-talets arbetsmarknad och med de värderingar som gällde på 1970-talet. Både arbetsmarknaden och värderingarna har förändrats. I dag tror få att alla som driver företag är ondskan och illviljans lekmannapredikanter eller att socialism, kollektivt ägande och den allomfattande staten är lyckoriket på jorden. I stället för ett anställningsskydd som bygger på politiska värderingar och ideologiska utopier bör vi göra en ansats att skapa en reglering av anställningsskydd som främjar viljan att anställa och som skapar verklig trygghet och inte en falsk sådan.

Las, som gällt sedan 1974, måste ersättas med en ny och helt annan reglering. Kunskapsläget om de negativa effekterna av las är klart i nuläget. Las leder till att kostnaderna för felrekryteringar är oförutsebara. Det leder till att företagen undviker anställningar och det leder till färre fasta jobb och försvårar kompetensförsörjningen i företagen.

Anställningsriskerna leder till att unga och oerfarna utestängs från arbetsmarknaden. En företagare är oftast inte beredd att ta den risk det innebär att anställa någon som inte har ett mycket gediget cv och kräver därför ofta högre kvalifikationer än som faktiskt är nödvändiga för arbetet. Det leder till sämre produktivitet eftersom den anställde snabbt blir understimulerad när han eller hon är överkvalificerad. Andra problem med att las upplevs oförutsebar och anställningar riskfyllda är mindre mångfald, minskad dynamik och färre nya företag.

Lika illa är att las ger de anställda en falsk bild av tryggheten i anställningen. Vi som förhandlar ute i företagen möter ofta den förvirring och känsla av att ha blivit vilseförd som uppsagda har när de blivit uppsagda. "Hade jag vetat att det fungerar så här hade jag bytt jobb för länge sedan."

Las skapar inlåsningseffekter som gör att anställda stannar i arbeten trots att deras verkliga trygghet och arbetstillfredsställelse skulle öka om de bytte arbete. Det exempel som är mest tydliga är när långtidssjuka byter anställning. Inom TRR Trygghetsrådet har parterna bedrivit försöksverksamhet som talar för att den bästa rehabiliteringen är att byta arbete.

Det går att tydligt identifiera huvuddragen som vi kan reformera i detta viktiga område för människors utveckling och företagens konkurrenskraft. Debatten om turordningsreglerna i las, Arbetsförmedlingen med mera är intensiv. Men debatten är inte tillräckligt insiktsfull. Las måste reformeras på ett mycket mer genomgripande sätt än att ändra turordningsreglerna. En ändring av turordningsreglerna är absolut inte tillräckligt och kan dessutom fullständigt rasera den systematik som las bygger på. Det är inte bra om las finns kvar med en bristande systematik och logik, det leder bara till följdändringar som försämrar för alla inblandade.

Hela anställningsskyddet behöver alltså ses över och förändras. Det måste vi göra utifrån kunskaper. Kunskapsspridning och inte spridning av tyckande, är det som behövs. Teknikföretagen har drivit hela lasfrågan under många år med återkommande rapporter och debattinlägg. Vår långsiktighet har en förklaring. Vi är övertygade om att en sådan genomgripande förändring som att avskaffa las och ersätta med något nytt förtjänar en genomtänkt och hållbar lösning. Halvmesyrer, politiska hafsverk och dåligt lagtekniskt hantverk är en styggelse för alla som ska verka på arbetsmarknaden. Och vi är ganska många som är anställda.

I dagarna släpper forskaren Mats Glavå en genomlysning av lasfrågan i bokform. Syftet är att höja kunskapsnivån om las. Boken är på det sättet betydelsefull och angelägen för alla som anser att frågan om anställningsskydd är viktig. Det borde vara många.

Det är hög tid att skapa något nytt. Det bästa vore om parterna kan komma överens och sedan gemensamt gå till staten och begära förändringar. En sådan överenskommelse bör innehålla följande komponenter.

  • Företag måste betrakta anställning som förstahandsalternativet för att säkerställa personalresurser. Det kräver att begreppet ”saklig grund” ersätts av en tydlig och förutsebar ordning som tar bort anställningsrisken.
  • Tryggheten på arbetsmarknaden skapas inte genom förbud och tvång utan genom att det finns bra möjligheter till att få ett nytt jobb när man behöver det, oavsett om det är under anställning eller efter uppsägning. Det kräver både kompetensutveckling och en fungerande matchning.
  • Vi måste bygga vidare på befintliga system för omställning som måste omfattas av alla på arbetsmarknaden för att fungera. Det kräver en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

Den falska tryggheten i anställningen ska ersättas med verklig trygghet på arbetsmarknaden."

Anders Weihe förhandlingschef, Teknikföretagen

Läs debattartikeln i SvD Näringsliv debatt här.