Konkurrenskraft med teknikworkshoppar

Publicerad 15 juni 2018

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 satsar på små och medelstora tillverkningsföretag. Genom konceptet Teknikworkshop får mindre företag möjlighet att testa nya tekniker och träffa forskare inom Produktion2030. Syftet är att stimulera utveckling och öka konkurrenskraften i företagen. Innehållet i Teknikworkshopparna baseras på projektresultat från Produktion2030.

Teknikworkshop med Produktion2030


Små och medelstora företags förmåga att dra nytta av ny teknik och kunskap från innovations- och forskningsprojekt är viktig för företagens framtida utveckling och konkurrenskraft.

Effektiv kunskapsöverföring från forskning och innovation till företag är en svår konst, och den måste ständigt utvecklas. För företag kan ny kunskap och teknik innebära produkt- och produktionsutveckling som i sin tur kan ge en ökad konkurrenskraft. På nationell nivå kallar regeringen detta för nyindustrialisering.

Produktion2030 arbetar aktivt för att resultat från innovationsprojekt ska nå ut till små och medelstora företag i hela Sverige. Tillsammans med Swerea IVF och IUC Sverige genomför Produktion2030 Teknikworkshoppar, där företag får ta del av utvalda projektresultat.

Sedan 2015 har Teknikworkshoppar genomförts på en rad platser runtom i Sverige och en nyligen gjord utvärdering visade ett mycket positivt resultat. 96 procent av deltagarna menade att teknikworkshops är ett effektivt sätt för mindre företag i tillverkningsindustrin att ta del av forskningsresultat.

Teknikworkshops i Produktion2030:

  • IUC handplockar 6 - 8 företag, med 2-3 medarbetare från varje företag.
  • Projektledaren tillsammans med Swerea IVF leder workshopen, där projektets utmaningar, resultat och demonstrationer varvas med gruppdiskussioner.
  • En teknikworkshop genomförs på en dag, ofta kl 9-15 . 

På produktion2030.se hittar du kommande teknikworkshoppar. 

Teknikföretagen är huvudman för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Programmet stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland. Det gör vi genom att översätta industrins utmaningar till relevanta och innovativa lösningar för industrin; bygga och stärka nätverk och samverkan, både inom Sverige och internationellt; och koppla ihop idéer, aktörer och finansieringsmöjligheter för att skapa värdefulla lösningar för framtidens tillverkningsindustri.