Klas Wåhlberg om framtidens näringspolitik på TeknikföreDagen 3 maj

Publicerad 11 april 2018

Industrin är en av de viktigaste grundbultarna för en fortsatt utveckling av tillväxt och välstånd i Sverige. Det menar Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen.

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen.

På TeknikföreDagen den 3 maj talar Klas Wåhlberg om den framtida näringspolitiken och hur svenska teknikföretag är pionjärer i en framtida värld. Här svarar han på några snabba frågor gällande vad han kommer att prata om.

Hur ser du på framtidens näringspolitik?

– Målet för näringspolitiken bör vara att Sverige befäster en position som ledande land för industriell utveckling och teknisk innovation, framförallt för att säkerställa den ekonomiska tillväxten.

Hur ska vi nå dit?

– Teknikföretagen har en nyckelroll i detta arbete och det krävs av organisationen att vi axlar den rollen som en tung samhällsaktör. Men det är också viktigt att industrin tar ledningen i hur framtidens näringspolitik ska utformas.

Ge fyra snabba exempel på områden där Teknikföretagen ska vara med och driva på!

– Handelspolitiken, kompetensområdet, innovation och en väl fungerande arbetsmarknad.

Vill du höra mer om framtidens pionjärer och hur Teknikföretagen ska stärka svensk industris konkurrenskraft – nu och i framtiden? Anmäl dig till TeknikföreDagen den 3 maj!