Karensavdrag istället för karensdag

Publicerad 3 december 2018 Senast uppdaterad 17 januari 2019

Från och med den 1 januari 2019 ändras Sjuklönelagen och Socialförsäkringsbalken bl.a. på så sätt att ett karensavdrag införs och det ersätter dagens karensdag.


I Teknikavtalet IF Metall är reglerna om sjukavdrag reglerat i § 8 mom 2 och i Tim-och ackordslönebilagan punkt 9 och i Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna är reglerna om sjukavdrag reglerat i § 6 mom 4:1. I Tekniktjänsteavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer är reglerna om sjukavdrag reglerat i 5:4:1.

För att avdragsreglerna ska följa den nya lagstiftningen krävs nya beräkningsmodeller för karensavdraget samt att terminologin harmoniseras med lagändringen.

I medlemsinformation 5-2018 under Arbetsgivarguiden redovisas de nya regler som gäller från årsskiftet. I medlemsinformation 5.2-2018 hittar du räkneexempel.

Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen. Om du inte har ett webbkonto skapar du ett här.

Välj länk efter avtalsområde

Teknikavtalen

Medlemsinformation 5-2018 - Karensavdrag (Teknikavtalen)
Medlemsinformation 5.2-2018 - Karensavdrag - räkneexempel (Teknikavtalen)

Tekniktjänsteavtalet

Medlemsinformation 5-2018 - Karensavdrag (Tekniktjänsteavtalet)
Medlemsinformation 5.2-2018 - Karensavdrag - räkneexempel (Tekniktjänsteavtalet)