Innovation gör oss klimatsmarta

Publicerad 12 april 2018

Regeringen har idag lämnat sin klimatstrategi till riksdagen. Den pekar inte minst på utmaningen i transportsektorn. Teknikföretagen ser det som fullt rimligt. Under rätt förutsättningar sporrar målen till innovation och teknikutveckling. Det kan också ge svenska exportframgångar och global miljönytta.

Teknikföretagen anser att vi i Sverige måste driva en aktiv innovations- och investeringspolitik och göra det möjligt att skala upp lyckade test- och demonstrationssatsningar. Vi måste visa att modern teknik, som möjliggör fossilfria transportlösningar, fungerar i full skala. Och att de gör de på marknadsmässiga grunder. Då kan vi på riktigt bli ett föregångsland.

Vi har världsledande företag, framsynta kommuner och en tradition av samverkan i samhället. Med en tydlig politik som spänner över flera politikområden och bland annat underlättar för satsningar på innovationsupphandling kan vi ta steget in i framtiden.