”Industrin är lösningen – inte problemet”

Publicerad 13 december 2018

Genom att underlätta för företagande och bejaka människors och industris kreativitet att lösa klimatfrågan, kommer vi allt närmare klimatfrågans globala lösning. Det skriver Klas Wåhlberg, vd, och Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, i Teknikföretagens debattartikel på SVT Opinion.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen.

Klimatmötet i Polen är inne på sin andra vecka och det är dags för ministrarna att kliva upp på scen. Totalt deltar 30 000 personer dess två veckor. Hur långt mötet kommer i enskilda frågor vet vi dock inte nu.

Ambitionen är att besluta om den så kallade regelboken för genomförandet av Parisavtalet. En av de viktigaste frågorna är överföring av framtida finansiering från rika till fattiga länder.

Oavsett hur långt detta möte kommer i detaljerna så är klimatmötena viktiga. Och det är viktigt att arbetet fortsätter, eftersom deltagarna i klimatmötet övergripande fokuserar på rätt sak: att klimatfrågan måste lösas på global nivå med många länder inblandade.

Det är inte en fråga för ett enskilt land.

Enskilda åtgärder i exempelvis Sverige är självklart viktiga. Vi vill alla göra vårt bästa i en fråga som på sikt utgör ett hot mot liv och hälsa. Det är dock av yttersta vikt att alla länder bidrar utifrån sina förutsättningar.

Därför stödjer Teknikföretagen Sveriges och EU:s klimatpolitiska mål, förutsatt att dessa mål är synkroniserade med varandra.

Avgörande är att de åtgärder som vidtas inte ska motverka företagens förmåga att gå i rätt riktning.

Överdrivna regleringar i ett enskilt land har flera betydande baksidor. Felriktade regleringar riskerar att hämma företagens möjligheter att utveckla lösningar som är bra både för det globala klimatarbetet och vår lokala ekonomi och sysselsättning.

Genom att underlätta för företagande och bejaka människors och industris kreativitet att lösa klimatfrågan, kommer vi allt närmare klimatfrågans globala lösning.

Genom teknikutveckling, innovation och reella investeringar bidrar industrin, inte bara i sin egen sektor, utan till hela samhället, med lösningar som minskar utsläppen av koldioxid i atmosfären.

Bidraget, genom spridning av teknik och investeringar, är dessutom som störst i ett globalt perspektiv.

Därför vill vi att industrin som utvecklar och levererar lösningar ska fortsätta att utvecklas i Sverige och att införande av och investeringar i lösningsinriktad teknik i Sverige ska fungera som föredöme.

För att i framtiden skapa största möjliga klimatnytta bör en ny regering fokusera på:

  • Forskning. Utgå från de globala utmaningarna och marknaderna och de områden vi i Sverige redan besitter stor kompetens inom.
  • Innovationsupphandling i offentlig sektor. Utveckla en nationell arena som uppmuntrar investeringar i infrastruktur i Sverige, som i högre grad tar till vara nya lösningar och banbrytande teknik.
  • Hindrande regelverk. Gör en rejäl genomlysning av regelverk som kan verka hämmande på möjligheterna till att ny teknik införs. Låt Sverige bli en permanent världsutställning för världens behov av klimatlösningar.
  • Exportstrategier. Låt närings- energi-, miljö-, och utrikespolitiken samverka i syfte att maximera en global klimatnytta med en ökad aktivitet i våra företag för att utveckla och sprida lösningar och öka sysselsättningen.

Sveriges ställning som ett starkt exportland innebär att vår industris framsteg i innovationer som ökar energieffektiviteten och minskar klimatpåverkan kommer på plats över hela världen.

Det är därför det är så viktigt att ha globala klimatöverenskommelser med gemensamma spelregler.

Så att varje land kan fokusera på det de är bäst på. För Sverige betyder det kreativitet och innovationer som löser samhällsutmaningar. Industrin är lösningen – inte problemet.

Läs debattartikeln på SVT Opinion här.