Inbjudan: Smart City Sweden - in India 20 mars

Publicerad 12 mars 2018 Kontaktperson: Ann-Sofi Gaverstedt

Indiens regering lanserade under 2015 ett program med målsättningen att initiera utvecklingen av 100 smarta städer under kommande fem år. Fokus i programmet är hållbar utveckling med tyngdpunkt på energi- och miljöteknik. Den indiska regeringen har utsett Confederation of Indian Industries (CII) till koordinator och facilitator av programmet. CII:s tecknar avtal med, och samarbetar med sex strategiska länder för att lösa utmaningen, USA, Spanien, Japan, Tyskland, Frankrike och Sverige. Teknikföretagen och CII har sedan hösten 2016 ett samarbetsavtal genom vilket svenska företag får access till, och möjlighet att delta i upphandlingar och projekt under ”100 smarta städer”-programmet. Tisdagen den 20 mars arrangerar Teknikföretagen tillsammans med Sweden-India Business Council, IVL (Svenska Miljöinstitutet) och Sweco en workshop där vi kommer introducera caset "SwedenNagar" i Pimpiri.

För att öka Sveriges affärsrelationer med Indien och för att kunna stötta den indiska regeringen med att utveckla 100 smarta städer lanserades 2017 Smart City Sweden - in India av Teknikföretagen i samarbete med SIBC (Sweden India Business Council) och IVL (Svenska Miljöinstitutet). Smart City Sweden - in India har även en ansats att även samla alla initiativ inom Smarta städer, Indien och Team Sweden för att stärka möjligheterna för svenska företag att etablera sig i Indien. Under workshopen presenteras tankarna bakom programmet, lärdomar hittills, aktiviteterna samt visionen för de närmaste åren.

Workshopens huvudfokus kommer att bli en presentation av caset ”SwedenNagar” i Pimpri. Smart City Sweden-in India har fått möjlighet att bidra till utvecklingen av en befintlig stadsdel och Pimpris beslutsfattare vill nu bjuda in Svenska företag för att leverera hållbara lösningar, både produkter och tjänster, för utvecklingen. Pimpri är en av de rikaste kommunerna i Indien och ett tjugotal svenska företag finns redan på plats i området. Pimpris beslutsfattare har avsatt resurser för att genomföra samarbetet med Sveriges aktörer.

En delegationsresa till Pimpri planeras till i början av april 2018. Hör av er gärna redan nu om ni vill ta del av information kring resan

Agenda:

  • Introduktion till Smart City Sweden - in India.
  • Uppdatering och lärdomar av arbete inom Smart City Sweden-in India.
  • Affärscase SwedenNagar i Pimpri Program 2018 och även tankar kring program 2019-2021.
  • Erbjudande och intresseanmälan av att delta i Smart City Sweden-in India.
  • Diskussion barriärer för att göra affärer i Indien.
  • Mingel inklusive enklare lunch.

O.S.A. senast den 15 mars till ann-sofi.gaverstedt@teknikforetagen.se

Tid:

10.00 - 12.30 inklusive enklare lunch

Plats:

Smart City Sweden, Hammarby Kaj 18, Hammarby Sjöstad