Handlingskraft som kan lösa lärarkrisen

Publicerad 27 november 2018

Det råder lärarbrist runtom i Sverige. Särskilt ansträngt är läget för bland annat ämneslärare i teknik, matematik och naturvetenskapliga ämnen. Det är ett problem som påverkar näringslivets kompetensförsörjning och landets välstånd. I rapporten ”Handlingskraft kan lösa lärarkrisen” presenterar Teknikföretagen tillsammans med flera andra aktörer förslag på angelägna utvecklingsområden som kan lösa lärarkrisen.

Li Ljungberg från Teknikföretagen är en av skribenterna i rapporten "Handlingskraft kan lösa lärarkrisen".

Li Ljungberg som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen har skrivit kapitlet ”Alternativa vägar till läraryrket” i rapporten.

- En aspekt för att säkra lärarförsörjningen är att skapa fler vägar in i läraryrket, så att det blir enklare att växla om till läraryrket eller kombinera en lärartjänst med en parallell karriär utanför skolan. Kompletterande utbildningar och kombinationsutbildningar ingenjör/lärare är otroligt viktiga för lärarförsörjningen i dessa ämnen, säger Li Ljungberg och fortsätter:

- I samverkan med organisationen Teach for Sweden, som är ett ledarskapsprogram för yrkesverksamma som vill karriärväxla till skolan, har vi sett att det finns ett stort intresse för att bli lärare i dessa ämnen. Men kontexten måste vara rätt.

För att säkra lärarförsörjningen är det många frågor som behöver adresseras. Lärare som arbetar i skolan idag måste få sådana villkor och förutsättningar att de väljer att stanna kvar, och personal som lämnat skolan behöver rekryteras tillbaka. Ledarskapet och skolans organisation är viktigt. Digitala hjälpmedel ska användas på sådant sätt att de underlättar lärarnas arbete och minskar stressen.  

- Det är en akut fråga. Lärarna är identifierade som den viktigaste faktorn för kunskapsutveckling i skolan. I dagsläget är det oerhört angeläget att vi i vår undervisning fångar ungas intresse för teknik och bygger självförtroende i matematik. Vi behöver säkerställa en skicklig lärarkår och förutsättningar för denna, säger Li Ljungberg och avslutar:

- Vi ser gärna att politiken tar ett sammanhållet grepp och skapar förutsättningar för att vi ska få en skola i världsklass.

Läs rapporten "Handlingskraft kan lösa lärarkrisen" på Svenskt Näringslivs hemsida.