Gränsöverskridande samarbete i fokus för hållbara städer

Publicerad 7 maj 2018

För att möta globala klimatavtal och utmaningar kopplade till en ökad urbanisering behöver införandet av smarta lösningar snabbas på. Hur kan våra städer bli mer hållbara? Och hur kan teknikutveckling och -spridning bidra till detta? Det är temat för Teknikföretagens seminarium ”Achieving smart investments for smart solutions” som hålls under kommande Nordic Clean Energy Week.

Den 21-25 maj arrangerar Nordiska Rådet i samarbete med EU Nordic Clean Energy Week i Malmö och Köpenhamn. Då samlas representanter för akademin, näringslivet och politiken för att diskutera framtidens energilösningar vid en rad seminarier och aktiviteter. Dessutom blir det politiska möten på toppnivå i form av Clean Energy Ministerial där ett trettiotal länder medverkar i samtal kring bland annat förbättrad global energieffektivitet och ökad och utvidgad tillgång på ren energi.

Teknikföretagens seminarium ”Achieving smart investments for smart solutions” är en av programpunkterna den 23 maj. Seminariet adresserar hur vi kan bli bättre på att samverka globalt mellan städer och mellan företag för att öka hållbarhetseffekterna.

– Vi vill bidra med idéer och inspiration för att utveckla policies, regler, investeringar, samarbetsmodeller och inte minst attityder för att bättre utnyttja rena lösningar, säger Pär Hermerén, som är ansvarig för energifrågor på Teknikföretagen.

På seminariet möts representanter från städer för att tillsammans med industrin diskutera moderna lösningar för hållbara städer.

– Vi vill samla både ägarna av utmaningarna, det vill säga städerna, och de som kan tillhandahålla lösningarna, alltså företagen i den privata sektorn, berättar Pär Hermerén.

Från näringslivet medverkar företag med bred erfarenhet av hållbar samhällsutveckling. Från stadshåll deltar Uppsala, Vasa i Finland och Pimpri i Indien, tre städer med olika förutsättningar och utmaningar.

– Städerna får berätta om sina hållbarhetsstrategier och processer för modernisering. De kommer också att tala om sina utmaningar när det gäller investeringar för framtida hållbarhet.

Företagen i sin tur får relatera till städernas utmaningar genom att beskriva hur de på olika sätt kunnat hjälpa kunder med att få investeringar på plats, vilka är exempelvis de ”bästa” affärsmodellerna osv.

– Dialogen kommer också handla om på vilket sätt den nationella politiken och exempelvis EU som reglerare och finansiär kan bidra till en snabbare omställning genom att ge rätt och bättre förutsättningar, säger Pär Hermerén.

Intresserad av att gå på seminariet? Förregistrera dig gärna på webbplatsen för Nordic Clean Energy Week.