Gör dig redo för brexit

Publicerad 14 november 2018

Brexit är nära. Det skapar ett högt tryck på ett snart avslut i de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Utträdet har stor påverkan på Teknikföretagens medlemsföretag, som välkomnas till Teknikföretagens brexitgrupp för stöd och erfarenhetsutbyte.


Den det finns enligt mediauppgifter en överenskommelse på tjänstemannanivå om huvuddragen i ett utträdesavtal. Idag onsdag den 14 november ska den brittiska regeringen diskutera texten.

Ännu finns det dock ingen politisk överenskommelse. Vidare måste överenskommelsen godkännas av både EU och det brittiska parlamentet innan det kan träda ikraft. Trots att nästan hela avtalet är färdigförhandlat har den avgörande frågan kretsat kring hur en öppen gräns på den irländska ön kan säkerställas. Ambitionen är att nå en överenskommelse inför ett extrainsatt EU-möte i november. Nästa steg är att skjuta upp avslutet till rådsmötet den 4-5 december. Därefter kommer det att bli väldigt svårt för Storbritannien att få till ett ordnat utträde ur EU. Tiden räcker helt enkelt inte till. Den 29 mars 2019 lämnar Storbritannien EU.  

Många teknikföretag påverkas av brexit. Det kan exempelvis påverka företag som exporterar eller importerar varor och tjänster till och från Storbritannien. Det påverkar försäljning i Storbritannien liksom handel med insatsvaror. Därför har Teknikföretagen satt samman en brexitgrupp som samlar företagens synpunkter, sprider information och ser till att våra medlemsföretag får ta del av det senaste om brexit. Nu när förhandlingarna börjar nå ett avslut kommer det bli än mer viktigt att sprida information och ge stöd för medlemmarna i hur de kan rusta sig för brexit på bästa sätt.  

Från Teknikföretagen vill vi se att en överenskommelse nås och att det ingriper så lite som möjligt på företagens vardag. Vi ser gärna att övergångsperioden förlängs och att en så stor förutsägbarhet som möjligt råder i handeln mellan EU och Storbritannien. Samtidigt är vi klarsynta inför de utmaningar som brexit för med sig. Det kan bli nödvändigt för varje företag att göra en konsekvensanalys dels för att minimera kostnader till följd av brexit, dels för att på bästa sätt hantera de förändrade marknadsförutsättningar som uppstår när Storbritannien lämnar EU.  

Är du medlemsföretag och vill ha mer information om eller gå med i Teknikföretagens brexitgrupp? Kontakta gärna Emanuel Badehi Kullander, expert i utrikeshandelsfrågor: emanuel.badehi.kullander@teknikforetagen.se.