Fortsatt svagare för industri och tjänster i Euroområdet

Publicerad 23 november 2018

Preliminära data för det s.k. inköpschefers index för Euroområdet i november visade på en tillbakagång. Förväntningarna låg i genomsnitt på oförändrat index mellan oktober och november. För industrin nådde index 51,5 jämfört med index 52 i oktober. För tjänstesektorn blev index 53,1 i november mot 53,7 i oktober.

Euroområdet.


Båda index har försvagats trendmässigt under loppet av 2018, om än med ett visst mått av volatilitet någon eller några enstaka månader. Vi går helt klart mot en dämpad ekonomisk aktivitet i Euroområdet.

Under loppet av 2018 har det inte heller varit mycket till momentum för industrin i Euroområdet vad gäller hårda data eller produktionsnivån, som bara ökat marginellt. Däremot har tillväxttakten varit positiv men avtagande som följd av låg jämförelsenivå i fjol. Första kvartalet i år var industriproduktionen 3,6 procent högre än motsvarande kvartal i fjol, men har ”ramlat” ner till 1,1 procent under tredje kvartalet jämfört med tredje kvartalet i fjol. Som vi rapporterat tidigare börjar därmed tillväxttakten gå mot noll under sista kvartalet i år. Här kan dock tillfälliga negativa störningar i fordonsindustrin bidra till att nivån rätar upp sig något i positiv riktning. Men det är bara tillfälligt.

Vår rapport som presenterades tidigare i veckan har en lite annorlunda syn på ekonomisk aktivitet framöver jämfört med många andra. Industrin i Sverige och Europa har haft drygt två starka år bakom sig som drivits av ett uppsving i global efterfrågan på investeringsvaror och för Euroområdet av ett utbytesbehov av motorfordon. Efterfrågan på investeringsvaror och varaktiga konsumtionsvaror visar hyggligt jämna cykler. Det är därför inget nytt att vi från tid till annan ser ett uppsving i ekonomisk tillväxt följt av i bästa fall positiv styrfart eller i värsta fall kontraktion om det vill sig riktigt illa.

Bengt Lindqvist, ekonom Teknikföretagen