Fordonsindustrin rullar som aldrig förr – men kan snart vända neråt

Publicerad 31 oktober 2018

Teknikföretagens ekonom Bengt Lindqvist höjde ett varningens finger när han föreläste på Stora Leverantörsdagen. Snart kan toppen vara nådd för försäljning inom fordonsindustrin, menade han.

Bengt Lindqvist, ekonom Teknikföretagen.

Bengt Lindqvist, ekonom Teknikföretagen.

Under 2017 och 2018 har fordonsindustrin ökat försäljningen mycket mer än övriga branscher. Volvo och Scania har tagit marknadsandelar och vuxit mer än vad marknaden gjort i snitt. 

– Försäljningen har ökat med 14 respektive 10 procent under 2017 och 2018. Det har varit två väldigt bra år, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

Han var en av huvudtalarna på Stora Leverantörsdagen, som arrangeras av FKG, branschorganisationen för leverantörer till fordonsindustrin. Inför ett hundratal deltagare, främst leverantörsföretag inom fordonsindustrin, drog Bengt Lindqvist de viktigaste ekonomiska nyckeltalen och gjorde jämförelser med multinationella bolag. 

Unika nyckeltal för fordonsindustrin

Teknikföretagen gör varje år en unik sammanställning av ekonomiska data för branschen. En slutsats man tidigare dragit är att fordonsbranschen följer tioårscykler, och just nu befinner sig i toppen av en sådan cykel. Exportmarknaderna har gått bra de senaste åren och Scania och Volvo har haft många beställningar vilket påverkar leverantörsleden positivt.

– Nu har man troligtvis nått toppen för den här gången. Därför höjde jag även ett varningens finger för de kommande åren då det kan bli trögare, säger han.

I det här sammanhanget är det viktigt att företagen inte blir fartblinda och knyter till sig för många resurser.

Teknikskifte ställer nya krav

Temat för Stora Leverantörsdagen var teknikskifte. Fordonsindustrin ligger i framkant när det gäller elektrifiering och leder utvecklingen inom autonom teknik. Denna utveckling kommer också att ställa krav på anpassning hos underleverantörerna, och ett exempel är när förbränningsmotorerna byts ut mot motorer som drivs av el.

– Det finns prognoser som visar att förbränningsmotorn kommer minska med 7–8 av knappt 100 miljoner enheter av den globala försäljningen av personbilar och lätta kommersiella fordon. Men hur fort det kommer att gå är svårt att sia om, säger Bengt Lindqvist.