Fler mattetimmar men också fler mattelärare

Publicerad 21 september 2018

Debatten om matten i skolan är välkommen. ”Matte kan vara kolossalt roligt och väldigt nyttigt när det hängs upp på elevernas verklighet”, skriver debattören Henrik Vallentin i SvD Debatt. Och det är bara att hålla med. Pedagogiken och därmed pedagogens, lärarens, roll i undervisningen är allt. Kan man göra matten kolossalt rolig så sitter den. Tyvärr har vi för få mattelärare och för få mattelektioner.

Mattebok. Matematiklärare.


Oavsett om eleven ser matten som kul eller tråkig, lätt eller svår, en plåga eller en lisa, fin eller ful, så är den viktig. År 2018 kan vi inte nöja oss med något annat än att prestera väl i matematik om Sverige ska vara ett högteknologiskt land som tävlar i framkant och där fler väljer högre teknisk utbildning.

Kunskaperna i matematik sjunker och en femtedel av eleverna idag lämnar grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Det är mycket oroväckande. Matematik är det ämne där flest elever inte når upp till ett godkänt betyg. På ingenjörsutbildningarna läggs i sin tur mycket tid på repeterande av matematikkunskaper på gymnasienivå.

Matematik kräver träning och förutsätter både ordentligt med undervisningstid och skickliga lärare som får ägna sig åt sin undervisning. Snart kommer en ny regering med nya utbildningspolitiker. Vi ser gärna en diskussion om fler mattetimmar och fler mattelärare. Här är fyra snabba förslag till nästa regering:

  • Det är idag en alarmerande brist på lärare i matematik, teknik och naturvetenskap. Vi behöver en politik som ger fler möjliga vägar till läraryrket.
  • Uppmuntra och skapa bättre förutsättningar för de matematiklärare vi har idag. Ge dem rätt förutsättningar att fortbilda sig och frigör tid för lärarna att kunna arbeta med ämnesplaneringen.
  • Ge mer resurser till skolorna så att de kan arbeta med bättre verktyg inom matematik och programmering.
  • Stötta de frivilligorganisationer som gör ett fantastiskt jobb att lära ut och inspirera inom matematik utanför skoltid. Volontärer i räknestugor, från näringslivet eller studenter, är bra förebilder som visar vad matematiken kan användas till i yrkeslivet.

Matte- och teknikkunskaper kommer vara avgörande för Sverige, det kan vi väl enas om?

Maria Rosendahl, chef kompetensförsörjning och innovation, Teknikföretagen
Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen