Fler företag får chansen att delta i Kickstart Digitalisering

Publicerad 12 december 2018

Nu är det klart att den nationella satsningen Kickstart Digitalisering förlängs till slutet av 2019. Med projektet vill Teknikföretagen öka svensk konkurrenskraft genom digitalisering av små och medelstora industriföretag.

Kickstart Digitalisering.

Hittills har fler än 300 företag deltagit i Kickstart Digitalisering och ännu fler ska det bli. För att nå ut till så många små och medelstora industriföretag som möjligt på kort tid samarbetar flera tunga organisationer inom industri, teknik och innovation. IF Metall, RISE, IUC och SISP är partners i projektet som drivs av Teknikföretagen och finansieras av Tillväxtverket. Allt för att inspirera små och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretag till att digitalisera sin verksamhet.

- Vi har sett att de stora företagen ligger längre fram på det här området, men de mindre behöver stöd för att komma igång, berättar Helena Roxtorp, projektledare för Kickstart Digitalisering på Teknikföretagen.

Deltagare Kickstart Digitalisering.

Deltagare Kickstart Digitalisering.

Sedan projektets start 2016 har responsen från deltagande företag varit mycket positiv. Över 95% som gått programmet säger sig ha fått den inspiration de behöver för att sätta igång nya digitaliseringsaktiviteter. Ett mervärde av Kickstart Digitalisering är utbytet mellan företag som deltagit och den samverkan som initierats under Kickstartomgångarna. Tillväxtverket ger nu tummen upp till en förlängning under 2019.

Ett av de företag som deltagit i projektet är Påskallaviks snickeri i Oskarshamn, deras digitaliseringsresa efter Kickstart Digitalisering ledde till ett nytt digitalt affärssystem. Wurstmaster öppnade en webbshop åt sina kunder som ett direkt resultat av sitt deltagande i Kickstart Digitalisering. Pronomic, ett lyftföretag, kommer att se över lösningar såsom en digital tvilling av fabriker för att utforma skräddarsydda tekniska lösningar - utan att behöva vara på plats.

De företag som är intresserade av att delta kan gå in i kalendariet på kickstartdigi.se och anmäla sig till kommande workshops. Saknas en Kickstart i din närhet kan du kontakta Helena Roxtorp på helena.roxtorp@teknikforetagen.se. Deltagandet är kostnadsfritt för företagen.

Workshop under Kickstart Digitalisering.