Exponentials Claudia Olsson om digitalisering på TeknikföreDagen 3 maj

Publicerad 23 april 2018

Claudia Olsson driver det globala konsultföretaget Exponential som specialiserat sig på strategisk rådgivning, analys och professionell utveckling – relaterad till digital transformation. Hon är en eftertraktad teknikexpert och talare som gästar TeknikföreDagen.

Claudia Olsson, Exponential

Claudia Olsson, Exponential. Foto: Elisabeth Ingvar

Claudias fokus ligger på hur ny teknik påverkar medborgare, samhälle och globala marknader. 2017 utsåg organisationen World Economic Forum henne till Young Global Leader, vilket innebär att hon är en av de få utvalda ledarna under 40 som organisationen anser bidrar till en bättre framtid. Claudia Olsson ingår även i Europeiska Kommissionens högnivågrupp Industri 2030 som arbetar med strategiska frågor kring industrins utmaningar, möjligheter och framtida utveckling.

Vad tror du är essensen i framtidens näringspolitik?

- Framtidens näringslivspolitik bör fokusera på att skapa förutsättningar för våra bolag att ta ledande roller på den globala marknaden. För detta krävs investeringar i och tillämpning av ny teknik, kontinuerligt innovationsarbete och mer tvärvetenskaplig forskning jämte ett skifte mot ett mer livslångt lärande.

Vilken tror du blir den största utmaningen?

- Den största utmaningen ligger i att leda bolag som i dag är framgångsrika inom sina respektive områden till att kunna skapa värde även på morgondagens globala uppkopplade marknad.

Hur når vi dit?

- Tvärvetenskaplig kompetensutveckling är en nyckel i detta, likaså förmågan för bolagen att kunna ta till sig ny teknik och forskningsframsteg tillräckligt snabbt.

Vill du höra mer om Claudia Olssons syn på ny teknik, digitalisering och hur detta påverkar framtidens näringspolitik? Kom på TeknikföreDagen den 3 maj. Anmäl dig här!