EU har godkänt Brexit-avtalet – vad händer nu?

Publicerad 27 november 2018

Söndagen den 25 november enades EU27 om att godkänna Brexit-uppgörelsen. Avtalet innebär att en övergångsperiod startar vid tidpunkten för Brexit den 29 mars 2019.

Storbritanniens premiärminister, Theresa May

Storbritanniens premiärminister, Theresa May

Under övergångsperioden kommer Storbritannien att i stort sett fortsätta vara en del av den inre marknaden och EU:s tullunion, men utan att ha något inflytande över framtida regelverk. Det är ännu inte fastställt när övergångsperioden upphör.

Det råder dock fortfarande en betydande osäkerhet kring om uppgörelsen kommer att accepteras i Storbritannien. Det återstår nämligen för den brittiska premiärministern Theresa May att få överenskommelsen godkänd på hemmaplan, dvs. i det brittiska parlamentet. Den 11 december ska parlamentet rösta i frågan.

Många bedömare menar att chanserna för ett sådant godkännande är små. Teknikföretagen vill därför fortsatt uppmana våra medlemmar att förbereda sig på Brexit och ta höjd för alla eventualiteter, även en avtalslös Brexit.

Det råder fortfarande en betydande osäkerhet om vad som händer när det brittiska parlamentet har fått säga sitt.

Vad händer nu när det finns en överenskommelse om Brexit?