En ny näringspolitik som lyfter Sverige

Publicerad 3 maj 2018

"Sverige måste utforma en näringslivspolitik för den fjärde industriella revolutionen. Med målet att Sverige ska vara ett ledande land för industriell utveckling och innovation.". Det skriver Klas Wåhlberg, Amelie von Zweigbergk och Anders Weihe i Dagens Industri. De presenterar Teknikföretagens sex framtidsförslag som ska bädda för den fjärde industriella revolutionen.


"Sverige måste utforma en näringslivspolitik för den fjärde industriella revolutionen. Med målet att Sverige ska vara ett ledande land för industriell utveckling och innovation. Teknikföretagen har förslagen för hur vi når dit.

Det har talats om den fjärde industriella revolutionen ett tag nu. Tidigare revolutioner har handlat om ånga, elektricitet, och datorer. Med en allt längre driven automation i spåren av dessa. Medan den fjärde handlar om en sammanvävning av nya och befintliga teknologier.

Det är en spännande resa som går i ett högt tempo. Människor, maskiner och system kopplas samman, och gör det med kraften från teknologier som artificiell intelligens, virtuell verklighet och additiv produktion.Det är en framtid som vi just öppnat dörren till. Men vi kan redan nu se att den kommer att förändra hela samhället.

Den svenska industrin går i fronten för denna utveckling. Svenska teknikföretag utvecklar nu smarta fabriker, som till stora delar är självstyrande. Där det går att både massproducera varor och att tillverka enstaka produkter efter varje enskild kunds önskemål. Där prototyper i många fall tas fram genom 3D-printrar i stället för med traditionella metoder som fräsning och svarvning. Där digitaliseringen gör det möjligt att koppla samman alla aktörer som ingår i en global värdekedja.

Men som vid alla industriella revolutioner får det konsekvenser. Inte minst på arbetsmarknaden. Vissa jobb försvinner, medan nya tillkommer. Omställning av kompetens blir då avgörande för att näringslivet ska kunna hantera förändringarna. Samtidigt finns det förhoppningar om en återindustrialisering, där utflyttad produktion kommer tillbaka till Sverige.

I Sverige behöver vi en politik som stöder denna utveckling. Gärna på liknande sätt som man gjort Tyskland, som är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Där har man skapat en bred uppslutning kring det man kallar Industri 4.0. Från både näringsliv och politik.

En svensk näringspolitik för den fjärde industriella revolutionen behöver vara genomgripande och röra sig över flera områden. Teknikföretagen föreslår därför:

1. Gör det möjligt för alla att växla yrke eller bygga på den kompetens man har. Då behövs ett yrkesvux som är öppet för alla, samt fristående kurser på högskolenivå för dem som har arbete.

2. Sänk marginalskatterna. Världens högsta marginalskatter ger en låg utbildningspremie och gör det väldigt svårt att rekrytera kompetens från andra länder. Den så kallade expertskatten visar att problemet är reellt, samtidigt som expertskatten bara blir till ett plåster på såret.

3. Ersätt lagen om anställningsskydd med ett helt nytt regelverk. Las gör det riskfyllt att anställa, skapar mindre dynamik och färre företag. Las ger en falsk trygghet åt medarbetarna. Trygghet ska istället bygga på att människor har den kompetens som efterfrågas.

4. Rusta Sverige för en högre grad av cybersäkerhet. Vi måste kunna skydda oss från de digitala hoten.

5. Stärk frihandeln, inom EU och globalt. Sverige är ett exportland.

6. Samordna och stärk Sveriges satsningar på innovation. Vilket bör ske utifrån den teknikintensiva industrins behov.

Sverige ska vara i ledningen av den industriella utvecklingen. Låt oss vara överens om det. Men vi kan inte luta oss tillbaka och ta vår starka industri för given. Vi måste anstränga oss till det yttersta i konkurrensen med andra länder. Och det är i dag som vi lägger grunden för det."

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
Amelie von Zweigbergk, chef industriell utveckling Teknikföretagen
Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen

Läs debattartikeln i Dagens Industri här.