Efterlängtat förslag från EU-kommissionen

Publicerad 8 januari 2018

EU-kommissionen har presenterat nya förslag på EU:s inre marknad, även kallat det nya varupaketet. Kommissionen föreslår två förordningar som ska råda bot på föråldrade, ineffektiva och alltför betungande regler. Teknikföretagen välkomnar förslagen, men anser att de hade kunnat vara vassare.


Den första förordningen som EU-kommissionen har presenterat handlar om ömsesidigt erkännande av varor. Förordningen gäller för varor som inte faller under harmoniserad EU-lagstiftning och på så vis inte lyder under ett gemensamt regelverk. Här föreslår kommissionen bland annat att företag ska ges möjlighet att frivilligt ange om deras varor lagligen har placerats på marknaden i ett EU-land, för att därigenom underlätta fri rörlighet på EU:s inre marknad.

Det andra förslaget är en ny förordning om marknadskontroll, som ska få bukt på bristande regelefterlevnad på den inre marknaden. Här föreslår kommissionen bland annat att företag som importerar varor till EU ska ange en ansvarig person, tätare samarbete mellan europeiska markandskontrollmyndigheter och införande av europeiska testorgan.

- De föreslagna åtgärderna är överlag bra och sedan länge efterfrågade. Vi är därför glada att kommissionen presenterar dessa förslag. På vissa områden hade det dock varit bättre om kommissionen hade haft ännu vassare förslag. Exempelvis snabbspår för att rättsligt pröva myndighetsbeslut när varor som har rätt till fri rörlighet nekas marknadstillträde inom EU, samt tuffare bestämmelser mot de som fuskar och inte följer EU:s produktregelverk, säger Emanuel Badehi Kullander som arbetar med handelspolitiska frågor på Teknikföretagen.

- Eftersom förslagen i detta läge enbart är kommissionsförslag kommer Teknikföretagen fortsätta att bevaka frågan och verka för ett smidigt genomförande. Nästa steg innan varupaketet kan genomföras är att rådet och Europaparlamentet ska diskutera förslaget. Om allt går som det ska kan varupaketet träda i kraft 1 januari 2020., avslutar Emanuel Badehi Kullander.

Vid frågor, kontakta:

Emanuel Badehi Kullander, 08-782 09 68
emanuel.badehi.kullander@teknikforetagen.se