Drömjobbet 2018: Ingenjör

Publicerad 23 augusti 2018

Ingenjör toppar listan över svenska folkets drömjobb 2018. Det visar den senaste arbetslivsundersökningen från Manpower. Det är ett glädjande besked då efterfrågan på ingenjörer är mycket stor.

Ingenjör


Det senaste tio åren har söktrycket till ingenjörsutbildningarna ökat kraftigt. Samtidigt ser det väldigt olika ut mellan olika ingenjörsutbildningar och olika lärosäten. Teknikföretagens kompetensförsörjningsrapport ”Vinna eller försvinna” visar på en mycket stor efterfrågan på ingenjörer inom de allra flesta inriktningar. 

- Det skiljer sig åt runt om i landet hur det ser ut, men överlag är det särskilt efterfrågat med mjukvarukunnande eller produktionskompetens. Också inriktningen elektroteknik är efterfrågad av många företag, säger Li Ljungberg som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

-Vi tror att det finns potential att få ännu fler unga att söka ingenjörsutbildningar, det finns en grupp som står och väger mellan olika utbildningar. Därför arbetar vi mycket med att bredda bilden av ingenjören och visar på att det går att arbeta med teknik på många olika sätt, fortsätter Li Ljungberg.

Att dagens unga är samhällsengagerade syns tydligt när företaget Ungdomsbarometern, på uppdrag av Teknikföretagen, frågar vilken teknik de ser fram emot i framtiden.

- Områden vi ser är extra intressanta för ungdomar är till exempel mer miljövänliga fordon, AI och teknik inom vården. 90 % av de unga i vår undersökning tror att teknik kommer att vara viktigt för att skapa en bättre värld i framtiden. Och som ingenjör är det just dessa saker man kan arbeta med bland annat, menar Li Ljungberg.