Delar av Swerea går samman med RISE – positivt för teknikföretag

Publicerad 22 mars 2018

Ett viktigt steg har tagits mot att ytterligare förstärka svensk institutsektor. Detta sker genom att två tredjedelar av Swereakoncernen går samman med RISE och stärker och vidgar RISE verksamhet inom viktiga områden. Den resterande tredjedelen bildar ett nytt institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM. Teknikföretagen ser ett stärkt RISE som ett viktigt steg i rätt riktning. För att möta industrins behov krävs att forskningsinstituten jobbar branschöverskridande och tvärvetenskapligt för bättre samverkan mellan kompetensområden.

Det är en viktig förändring som kan ge bättre förutsättningar att bland annat stärka svensk institutssektors förmåga inom bland annat digitalisering, smart industri, produktionsteknik, återvinning och materialutveckling. Det utgör också en bra bas för att stärka svensk institutsektors tvärfunktionella förmåga.

-Vi delar RISE vd Pia Sandviks bedömning att detta kan göra RISE till en ännu starkare innovationspartner för svenskt näringsliv och offentlig sektor. Våra medlemsföretag får nu tillgång till en samlad kompetens inom ett institut med en ännu större potential att leverera tvärfunktionella synergier, säger Klas Wåhlberg vd Teknikföretagen.

- Inom Swereakoncernen finns kompetenta medarbetare och avancerade test- och demonstrationsanläggningar. För svensk industri betyder dagens beslut större möjligheter för tvärvetenskaplig innovation, säger Anna Davidsson, ansvarig för produktionsforskning på Volvo Cars och ordförande för Swerea IVFs Intressentförening.

Teknikföretagen vill se ytterligare förstärkningar av industriforskningsinstitutens roll i det svenska innovationssystemet. För att uppnå detta föreslår vi:

  • Utveckla industriforskningsinstitutens erbjudande mot företagen för att möta industrins utmaningar ur ett helhets- och systemperspektiv
  • Satsningar på industriforskningsinstituten med fokus på digitalisering och tillämpning i industrin

Läs mer om förändringen av RISE och Swerea som ska vara genomförd till juni 2018.