Dataskyddsförordningen för arbetsgivare

Publicerad 18 april 2018

En aktuell fråga för många är EU:s nya dataskyddsförordning som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Den börjar gälla som svensk lag den 25 maj. Utöver dataskyddsförordningen kommer även en svensk lag att börja gälla den 25 maj som i vissa avseenden kompletterar och förtydligar dataskyddsförordningen. Teknikföretagens skrift Dataskyddsförordningen för arbetsgivare beskriver närmare vad detta innebär. Skriften kommer att uppdateras löpande och särskilt efter att den svenska Dataskyddslagen träder i kraft.


Skriften kan du ladda ner under Arbetsgivarguiden. Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av skriften. Om du inte har ett webbkonto skapar du ett här.

Välj länk efter avtalsområde

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen (Teknikavtalen)
Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen (Tekniktjänsteavtalen)
Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen (Serviceavtal)

Vi genomför även en rad seminarier för våra medlemsföretag om hur du hanterar de nya reglerna. Läs mer och anmäl dig här.