Dämpat utfall fortsätter

Publicerad 30 augusti 2018

Konjunkturinstitutets senaste barometerindikator visar små förändringar jämfört med andra kvartalet i år. Nettotalen för orderingången* ligger i stort sett kvar på samma nivå.


KI:s konjunkturbarometer (augusti 2018)
visar fortsatt lägre utfall i ordersiffror än andra halvåret i fjol och första kvartalet i år. Däremot ökade index för förväntningar om ökad produktion i övrig transportmedelsindustri, vilket påverkade det s.k. konfidensindexet positivt för hela tillverkningsindustrin. Teknikföretagen noterar att denna bransch domineras av ett försvarsföretag i Linköpingstrakten med ett produktionssystem som inte direkt påminner om dito för övrig tillverkningsindustri. Även massaindustrin redovisade höga förväntningar om ökad produktionsvolym framöver, främst som en följd av att nettotalet (stor minus liten) för orderstocken rapporteras vara den största sedan mitten av 1990-talet.

I EU-barometern fortsätter index för orderstockar att avta, förvisso från hög nivå. Dämpningen är relativt omfattande och berör främst ”de två stora” eller maskin- och fordonsindustri men smittar samtidigt av sig på leverantörer inte minst i metallvaruindustrin. Med omfattande handel mellan EU-länderna noteras också successivt dämpat utfall orderstockar i samtliga tre stora länder d.v.s. Tyskland, Frankrike och Italien.

Sammanfattningsvis visar skörden av kvalitativa indikatorer för industrin inom EU (inklusive Sverige) att dessa toppade under sista kvartalet i fjol eller första kvartalet i år beroende på delbransch. Vi räknar precis som förut att det konjunkturuppsving vi sett i snart två år mattas av gradvis. Detta noteras också i produktionsnivå för industrin i EU och i Sverige som förvisso ligger högre under sommaren i år jämfört med sommaren i fjol, men har samtidigt i genomsnitt varit i stort sett oförändrad sedan årsskiftet.

Bengt Lindqvist, ekonom, Teknikföretagen

*Andel företag med ökade order minus andel företag med minskade order