Cirkulär ekonomi – ett nytt sätt att skapa värden

Publicerad 28 december 2018

Teknikföretagen ser långsiktiga och strategiska fördelar med att arbeta för cirkulära affärsmodeller. För industrin innebär cirkulär ekonomi att nå högre resurseffektivitet och att förlänga den ekonomiska relationen till kunden där teknikutveckling är en viktig drivkraft. Företagens affärer blir mer cirkulära genom att erbjuda kunden till exempel underhåll, reparationer, programuppdateringar, nya typer av serviceerbjudanden och att ta tillbaka produkter.

I rapporten kan du läsa mer om cirkulär ekonomi och hur bland andra Volvo Cars, Electrolux, Husqvarna och SKF arbetar med cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Bilder från rapporten.

Cirkulära affärsrelationer utvecklas genom kundbeteenden, teknikutveckling och produktanvändning. Kunskap och erfarenhetsutbyte mellan branscher är en förutsättning för utveckling av kommersiella erbjudanden för resurseffektiva och cirkulära affärer.

– Konsumtionsmönster förändras över tid. Genom att utvärdera globala megatrender ökar möjligheterna att förekomma förändringar och därmed säkerställa kontinuerlig lönsamhet. Att planera för cirkulär ekonomi innebär en möjlighet att nå ökad lönsamhet, bättre konkurrensförmåga och nya framtida innovativa erbjudanden, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

Förutsättningarna för cirkulära affärsmodeller skiljer sig dock åt mellan olika branscher och företag. Politiska förslag för att gynna en omställning till cirkulär ekonomi måste utgå från att svenska företag verkar på en global marknad.

Teknikföretagen anser att frihandel är en förutsättning för cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Utan frihandel hindras och försvåras cirkulering av alla former av resurser i den globala handeln. Produkter används i hög utsträckning på de marknader de är avsedda för och skickas sällan tillbaka till Sverige för skrotning. Ett exempel är EU:s avfallslagstiftning, där trasiga produkter som klassas som avfall, vilket utgör ett hinder för handel med begagnade produkter.

– Det är stora skillnader för exportindustrin och det lokala näringslivet vad gäller cirkulära erbjudanden. Exportindustrin har kunder runt om hela världen, vilket innebär att andra marknaders syn och utveckling i dessa frågor är avgörande för att affären ska bli cirkulär även på marknader utanför Sverige. Vad som händer med en produkt i andra länder beror på många faktorer, bland annat affärsklimat och materialtillgång i den lokala ekonomin, säger Klas Wåhlberg.

I Teknikföretagens rapport ”Cirkulär ekonomi – Affärer med nya värden” kan du läsa mer om cirkulär ekonomi och hur åtta olika företag arbetar med cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. De medverkande företagen är Husqvarna, Toyota, Kinnarps, Electrolux, SKF, ABB, Volvo Cars, Bombardier.

Läs rapporten här.

Läs rapporten på engelska här.

Har du frågor om rapporten? Kontakta Elinor Kruse, ansvarig för miljöfrågor på Teknikföretagen. Elinor.kruse@teknikforetagen.se