Bygg upp spetskompetens inom cybersäkerhet

Publicerad 17 april 2018

Teknikföretagen kräver att staten gör en ökad och sammanhållen satsning på cybersäkerhet. Digitalt industrispionage är idag ett reellt hot mot svenska företag.

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen.

Cybersäkerhet är ett växande problem för företag och andra organisationer i hela världen. Cyberspionage är lätt att utföra och det är även lätt att vara anonym, samtidigt som det är svårt att upptäcka och kostnaden för det man förlorar svårt att värdera och därav ofta underskattat.

Konsekvenserna av att långsamt tappa sin konkurrenskraft är stora, för företaget och för samhället i form av minskad export och sysselsättning. 2016 låg spioneri bakom 25 procent av alla cyberattacker och 94 procent av cyberattacker mot teknikindustrin syftade till att komma åt affärshemligheter.

- Från Teknikföretagen sida anser vi att statens roll behöver öka för att proaktivt skydda industriföretagen och organisationer mot cyberbaserade attacker, säger Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen.

Teknikföretagen föreslår att: 

  • Staten måste öka skyddet av den digitala infrastrukturen genom att satsa på ett nationellt sammanhållet initiativ, en centrumbildning, för kompetensuppbyggnad hos myndigheter, akademi och institut inom cybersäkerhet till stöd för industrin
  • Industriforskningsinstituten måste få ökade resurser och ett uppdrag att hjälpa företag, universitet och myndigheter med cybersäkerhet.