Brexitcheckar till företag i Stockholms län

Publicerad 17 oktober 2018

Nu kan mindre företag i Stockholms län söka ekonomiskt stöd för att rusta sig inför Storbritanniens utträde ur EU. Pengarna kan användas till att anlita extern kompetens för att genomföra marknadsförberedelser inför Brexit. Länsstyrelsen i Stockholms län står bakom satsningen och Tillväxtverket finansierar den.


De så kallade Brexitcheckarna ska underlätta för små företag inför Brexit. Pengarna kan bara användas för köp av tjänster och inte för materialinköp/investeringar. Det kan till exempel handla om att ta in extern hjälp för att utreda tullfrågor, skriva nya avtal och att göra riskanalyser inför Brexit.

Vilka företag kan ansöka om Brexitcheckar?

Företag som

  • har import eller export ll/från Storbritannien
  • har 2–49 anställda
  • har en omsättning på minst 3 miljoner kronor och högst 10 miljoner EUR
  • har en stabil ekonomi
  • inte ägs till mer än 25 procent av ett stort företag
  • inte ingår i en koncern med er än 249 anställda totalt

Än så länge är det bara företag i Stockholms län som kan söka Brexitcheckar.

Läs mer på Länsstyrelsen i Stockholms hemsida. Sista ansökningsdag är den 15 november 2018.