Antal anställda fortsätter att öka

Publicerad 24 april 2018 Kontaktperson: Bengt Lindqvist

SCB:s arbetskraftsundersökning visar på fortsatt ökat antal anställda i Sveriges teknikindustri under första kvartalet i år.

Bild på tekniker


Den globala efterfrågan för teknikindustri i Sverige började förbättras redan under sista kvartalet 2016. Under loppet av 2017 ökade därefter efterfrågan successivt, särskilt för investeringsvaror. Därmed tilltog produktionstillväxten och som en följd också behovet av arbetskraft. Antalet anställda ökade med 2,2 procent i teknikindustrin i fjol efter en begränsad ökning även under 2016.

Under första kvartalet i år var antalet anställda i Sveriges teknikindustri enligt SCB:s arbetskraftsundersökning 3 procent högre än motsvarande kvartal i fjol. Då det vanligtvis tar tid att rekrytera eller att avskeda arbetskraft är utvecklingen av antalet anställda en släpande variabel i förhållande till produktion och försäljning. Under första kvartalet konstaterar vi att produktionstillväxten visserligen är hög, men produktionstillväxten förväntas avta framöver och efterfrågan på arbetskraft blir därmed erfarenhetsmässigt inte riktigt lika hög som vi noterat hittills.

Som vi räknat med tidigare förväntas antalet anställda i teknikindustri i Sverige öka i år och därmed för tredje året i rad. Detta trots omfattande maskininvesteringar (som förvisso både kan vara substitut och komplement till anställda), teknisk utveckling samt ökade lönekostnader under de senaste åren. Relativt omfattande pensionsavgångar och en stark konjunkturutveckling har alltså bidragit till ökat antal anställda. I vår kommande rapport i maj går vi in lite mer i detalj hur vi ser på arbetsmarknadsläget.

Bengt Lindqvist, ekonom Teknikföretagen.

Antalet anställda på Sveriges arbetsmarknad mäts dels genom individundersökning i den s.k. arbetskraftsundersökningen och dels genom företagsenkäter. Det finns skillnader mellan metoderna. För teknikindustri gäller dock att skillnader i förändringstal och trend mellan de olika mätmetoderna är små.