Weihe: Industriavtalet sägs upp om IF Metall väljer konflikt

Publicerad 6 februari 2017

Läget är allvarligare än på länge. Om IF Metall går till konflikt för ett krav som strider mot industrins normerande roll kan inte Industriavtalet vara kvar. Det menar Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen. Artikeln är producerad av Jakob Stenberg och Daniel Mellwing för Arbetsmarknadsnytt.

Anders Weihe.

Inför årets avtalsrörelse befarade Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, att LO:s krav kan leda till en konfliktfylld avtalsrörelse. Förutom löneökningar på 2,8 procent kräver LO-förbunden att de som tjänar under 24 000 kronor ska bidra till en gemensam lönepott med 2,8 procent av 24 000 kronor. Det skapar högre löneökningsnivåer i andra branscher än industrin. LO:s krav är att arbetsgivaren inte ska kompenseras för detta genom andra ändringar i kollektivavtalet. Detta skulle, om kraven blir verklighet, innebära att industrin inte sätter ett entydigt märke utan kostnadsökningarna för arbetsgivarna blir olika för olika branscher eller kollektivavtalsområden.

Arbetsmarknadsnytt fick en pratstund med Anders Weihe under en förhandlingspaus.

Hur går det i förhandlingarna?

– Vi har relativt få frågor att hantera och de diskussioner vi har funkar bra. Kraven som finns vid sidan av nivåkravet och kravet på 24 000 kronor, med den där egendomliga konstruktionen, är inte frågor som har så väldigt stora laddningar, säger Anders Weihe.

I alla kollektivavtalsförhandlingar är nivåfrågan central även om även andra frågor diskuteras.

– Det förs även fram krav på ytterligare avsättning till deltidspension, men det är vi inte intresserade av i ett scenario där det blir ett kort avtal. Det är en fråga som bara kan diskuteras om det handlar om treårsavtal. Vi kan aldrig skilja kostnadsnivån från avtalsperiodens längd. I ett läge där det inte ser särskilt ljust ut i världsekonomi vore det dumt att skapa avtal som är långa och dyra.

Från fackligt håll lyfts ofta inflationens roll fram.

– Inflationen i Sverige är ointressant för våra medlemmar. Det intressanta är producentpriserna, säger Anders Weihe.

Du har tidigare sagt att IF Metalls krav är ett hot mot industrinormeringen och mot Industriavtalet, skulle du kunna utveckla det?

– Där är det ingen tvekan om att Industriavtalets hela grundfundament är att industrin måste förhandla utifrån sina egna villkor. Och våra villkor, både företagens och de anställdas, bestäms utanför Sverige. Resonemanget om dubbla märken är en kompromiss inom LO-samordningen som inte styrs av några behov som finns hos IF Metall på Teknikavtalets område. Det är en kompromiss för att få de inhemska förbunden inom LO att acceptera industrinormeringen.

Förhandlingskraven är inte grundade utifrån industrins egna förutsättningar, enligt Weihe.

– Dessutom är hela industrinormeringen ett fundament inte bara inom industrin, utan för hela lönebildningen i Sverige. En fungerande lönebildning bygger på följa industrinormen utifrån vad världens mest exportberoende land har möjligheter att exportera. Och den kan naturligtvis bara sättas i procent så det här kravet är uppenbarligen inte förenligt med Industriavtalet.

Du säger att det är uteslutet för er att gå med på den modell som IF Metall driver. Men låt oss säga att de, med hjälp av konflikt eller hot om konflikt, trots allt driver igenom ett avtal som innebär att det inte skapas ett entydigt märke i procent. Vad händer då?

– Om IF Metall går till konflikt för ett krav som strider mot Industriavtalet, och där det inte finns några tveksamheter kring att det gör det, då kan inte Industriavtalet vara kvar.

Så då kommer Industriavtalet att sägas upp?

– Ja, vi kan ju inte ha ett avtal där man går i konflikt i strid med avtalet, då är ju avtalet överspelat. Genom ett sådant agerande säger IF Metall själva upp Industriavtalet. Även om de formellt inte skulle göra det så är det så det blir i praktiken. Då måste vi naturligtvis svara på det genom en formell uppsägning.

Hur allvarligt läget just nu?

– Jag tror fortfarande att vi kommer hitta någon slags lösning på det här som är förenligt med Industriavtalet. Men det är klart, det är ett allvarligt läge. Jag bedömer att det här läget och det här kravet är allvarligare än några krav i det här häraden under tidigare år.