Vi måste stärka företagens konkurrenskraft

Publicerad 23 januari 2017

I Västerbottens-kuriren skriver Teknikföretagens Jan-Eric Sandberg en replik till de lokala IF Metallfacken som tidigare har skrivit debattartikeln "Söker Teknikarbetsgivarna medvetet en konflikt?".

 
"Enligt Industriavtalet är fack och arbetsgivare överens om att ansvaret för att utveckla industrins konkurrenskraft är gemensamt. Det är själva grunden för Industriavtalet vilket IF Metall och deras förtroendevalda måste vara väl medvetna om.

Industriavtalet är även grunden i det i många delar konstruktiva samarbetet centralt och lokalt här i Västerbotten. Industriavtalets lönenormerande roll innebär också att vi inom industrin förhandlar fram ett märke i procent som är norm för arbetskraftskostnadernas nivåförändring på svensk arbetsmarknad. Grunden för normeringen är att vi vet att alternativet är en huggsexa där varje grupp strävar efter avtal på högre nivå än övriga. Det vill säga en karusell där krav möts av kompensationskrav som i sig ger upphov till ytterligare krav på kompensation. Så förstördes lönebildningen under lång tid då kostnadskris följde på kostnadskris. Det är svårt att tro att lokala företrädare för IF Metall längtar tillbaka till den lönebildning som LO bar huvudansvaret för under 70- och 80-talen. Den gav inte någonting annat än kriser och luft i lönekuvertet.

Båda parter inser rimligen att industrins utsatthet för internationell konkurrens innebär att våra arbetskraftskostnader måste vara på en sådan nivå att vi kan stärka den svenska konkurrenskraften i den internationella tävlan. Under det senaste decenniet har arbetskraftskostnaderna i Sverige ökat mer än i våra konkurrentländer trots att produktiviteten i princip inte har förbättrats. Vi kan jämföra det med att vi springer med fylld ryggsäck medan de övriga springer i mera ändamålsenlig dress. En sådan konkurrens är tuff och den hårdnar ju längre loppet fortsätter.

Vår uppgift i förhandlingsrummet är att bli överens om ett avtal som speglar denna verklighet. Industriavtalet syftar till en sund lönebildning och stärkt internationell konkurrenskraft. Efter många år av högre reallöneökningar än våra konkurrentländer är det nu dags för en period av återhållsamhet. Det är inget nytt krav från Teknikföretagen, men för varje avtalsrörelse blir det allt mer akut att vända utvecklingen.

Vi måste vända den negativa trenden och förbättra konkurrenskraften. Det kräver först att industriavtalets parter anpassar arbetskraftskostnaderna till omvärlden och sluter avtal som stärker den internationella konkurrenskraften och sedan att övriga arbetsmarknaden respekterar normeringen i procent. Gör parterna så stärker vi svensk ekonomi för framtiden."

Jan-Eric Sandberg, Region norr

Läs Teknikföretagens replik på Vk.se.