Så gör du bättre affärer med AI och IoT - konferens om industriell innovation 9/11

Publicerad 28 september 2017

Regeringens strategi för nyindustrialisering syftar till att stärka svensk industri genom digitalisering. Frågan är bara hur industrin på bästa sätt kan dra nytta av ny teknik och nya samarbeten? Missa inte Industriell innovation den 9 november på Epicenter i Stockholm, en dag full av inspiration, nätverkande och workshops för dig som är intresserad av industrisektorns väg framåt.


Hur ska den svenska industrin ta tillbaka den innovativa ledartröjan? Det ämnet kommer diskuteras på bred front då den här dagen för Industriell innovation genomförs inom ramen för Sverige Digitaliserar! Eventet är ett initiativ från Teknikföretagen, RISE, SISP och IBM.

Initiativet ligger i linje med regeringens strategi för nyindustrialisering vars syfte är att stärka svensk industris konkurrenskraft och öka handeln genom att på bästa sätt dra nytta av digitalisering. Låt oss tillsammans diskutera och arbeta med de mest aktuella frågorna för industrin. Nätverkande, branschspecifik inspiration, presentationer och workshops kommer avlösa varandra under dagen. Dagen vänder sig till dig som påverkar och driver framtidsfrågor inom industrisektorn, som brinner för branschens utveckling och vill föra branschfrågorna framåt.

Ämnen för dagen

Automatisering med människan i fokus

Teknik och automatisering i all ära, men utan människor blir det lite verkstad. Morgondagens digitaliserade industri ska inte ske på bekostnad av, utan tack vare, medarbetarna. Hur stärker och förbereder jag den egna personalen för morgondagen. Hur skapar jag engagerade medarbetare. Vad har andra gjort kring förändringsarbete.

Uppkopplad industri – är det säkert?

Internet of Things (IoT) innebär många fördelar. Bättre logistik, produktionsstyrning och nya kundvärden och tjänsteförsäljning. Hur konkret drar jag nytta av alla dessa fördelar utan att riskera säkerheten? På vilket sätt kan vi stötta varandra med erfarenheter?

Nya affärer och ekosystem

Digitaliserad och uppkopplad industri innebär stor potential till nya affärer med bättre marginal och högre värde till kund. Inom industrin sker redan mycket inom detta område, men hur får vi med fler på resan? Hur ska jag agera för att dra nytta av detta. Finns det risker? Hur hittar jag nya samarbeten för att stärka min del i kedjan?

Entreprenören Nicklas Bergman är moderator och kommer hålla ihop den spännande agendan.

Tid och plats

När?

9 november 2017 mellan 9.00-16.00.

Var?

Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm.

Anmäl dig till "Industriell innovation" här.

Välkommen!