Trenden med högre arbetskraftskostnadsökningstakt i Sverige än i övriga Europa håller i sig

Publicerad 20 mars 2017 Kontaktperson: Robert Tenselius

I samband med att Eurostat nu har presenterat Labour Cost Index (LCI) för helåret 2016 presenterades även uppgifter för arbetskraftskostnaderna inom tillverkningsindustrin. Statistiken visar att trenden med något högre ökningstakt i Sverige än i viktiga konkurrentländer håller i sig.


Arbetskraftskostnaderna inom tillverkningsindustrin i Sverige ökade med 2,8 procent 2016, enligt LCI. I Västeuropa var ökningstakten 1,5 procent 2016 samtidigt som den var 1,7 procent i Euroområdet. Konjunkturinstitutets så kallade KIX-vikter har använts för att väga samman enskilda länder till Västeuropa respektive Euroområdet och uppgifterna som använts är angivna i lokala valutor. (Tas uppgiften för tillverkningsindustrin för Euroområdet direkt från Eurostat så var ökningstakten 1,5 procent).

I Tyskland var ökningstakten 2,6 procent 2016. Under senare år har den tyska ökningstakten växlat upp samtidigt som den växlat ner i ett antal andra viktiga konkurrentländer i Europa. Trots uppväxlingen i Tyskland var ökningstakten där lägre än i Sverige under 2016.

Sammantaget är det bekymmersamt att trenden med högre ökningstakt i Sverige än i konkurrentländerna ännu inte är bruten.


Källa: Eurostat Labour Cost Index (LCI)
*Notera att LCI-siffror för många länder (däribland för Sverige) fortfarande är preliminära för 2016. Det bör även nämnas att det på grund av engångseffekter och tidpunkter för lönerevisioner m.m. kan vara svårt att göra jämförelser för enskilda år mellan länder. Därför presenteras längre tidsserier i diagrammet ovan