Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Publicerad 9 juni 2017

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 ger stöd till testbäddsprojekt. Projekten ska utnyttja existerande testmiljöer och leda till ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri.


Vad kan man söka för?

Projekt som genomförs i existerande testbäddar för test av nya produktionsmetoder, produktionssystem och produktionstekniker.

Vem kan söka?

Konsortier som består av minst tre företag, minst en högskola/universitet och minst ett forskningsinstitut.

Hur mycket kan sökas?

Man kan få högst 8 miljoner kronor per projekt från Produktion2030. Minst 60 procent av projektets totala budget skall konsortiet finansiera.

Viktiga datum

Öppningsdatum: 8 juni 2017
Sista ansökningsdag: 28 september 2017
Beslutsdatum: 25 oktober 2017
Projekt får starta: 25 oktober 2017
Datum för projektavslut senast: 21 juli 2021

Ansök och läs mer på Vinnovas hemsida.